Till innehåll på sidan

KTH tar nya steg i USA-satsning

Långsmal byggnad med torn i bakgrunden.
Stanford University är ett av lärosätena som ska besökas av KTH:s delegation. På bilden syns några av de äldsta byggnaderna på campus. (Foto: Ken Wolter/Mostphotos)
Publicerad 2023-05-02

KTH vill stärka banden med universitet i USA. I maj åker rektor och ett tjugotal forskare i väg för att underhålla samarbeten, knyta kontakter och inleda partnerskap. Vi frågade två forskare som deltar i besöket om varför USA är en viktig samarbetspartner.

Resan, som går till amerikanska västkusten, är det andra USA-besöket i KTH:s strategiska satsning på utvecklade internationella relationer inom akademi, innovation och näringsliv. Syftet är att öka synligheten på den amerikanska kontinenten och att visa hur mycket KTH har att erbjuda inom forskning, utbildning och samverkan.

Flera lärosäten ska besökas, bland annat Stanford University, där Bo Wahlberg , professor i reglerteknik på KTH, står för programmet tillsammans med fakulteten på plats. Wahlberg har själv gästforskat vid Stanford under två perioder, vilket lämnat bestående avtryck i hans karriär.

Porträtt på forskare
Bo Wahlberg.

– Vistelserna har format min forskning och mitt internationella kontaktnät, och har också gett mig vänner för livet, säger Bo Wahlberg, som genom sina kontakter på Stanford varit med och etablerat flera samverkansprojekt med toppuniversitet för utbyten och post doc-tjänster för KTH:s studenter och unga forskare.

Just den höga kvaliteten hos de amerikanska universitetens verksamhet lyfts fram som avgörande skäl för KTH till fler och närmare samarbeten. Kvaliteten återspeglas både genom topplaceringar på rankinglistor och inom vetenskaplig impact, som exempelvis högciterade forskare, påpekar Bo Wahlberg.

Delade resurser

– I en värld där det gäller att nå ut med sin forskning är det mycket viktigt att KTH bibehåller och förstärker sina relationer och samarbeten med de främsta lärosätena i USA. Det viktigaste är möjligheter för svenska doktorander att fortsätta med post-doc i USA. Det leder i sin tur till framtida samarbeten och vetenskapliga sampublikationer.

Karl Henrik Johansson , professor i nätverksreglering på KTH och föreståndare för forskningscentret Digital Futures, framhåller likheterna mellan Sverige och USA, där båda länderna satsar stora ekonomiska medel på forskning.

– Det finns mycket att vinna på att samordna resurserna och optimera nyttan av investeringarna. Delad finansiering, delade resurser och fler perspektiv på en frågeställning ger större utväxling på forskningen, säger Karl Henrik Johansson, med många amerikanska samarbeten i bagaget och som gästforskat på UC Berkeley och Caltech.

Porträtt på forskare
Karl Henrik Johansson.

Han lyfter fram Digital Futures etablerade samarbeten med flera amerikanska toppuniversitet genom forskningskonsortiet C3.ai Digital Transformation Institute .

– Genom detta samarbete får några av världens främsta forskare inom AI möjlighet att tillsammans ta sig an frågor relaterade till klimatomställningen och cybersäkerhet. 

Underhålla nätverk

Under resan i maj är förhoppningen att stärka Digital Futures kopplingar till olika initiativ i USA, underhålla nätverk och bädda för nya samarbeten.

Hur tänker du kring KTH:s breda satsning mot USA?

– Det är positivt. Det finns en lång tradition av samarbete med amerikanska lärosäten och många utbyten mellan enskilda forskare, men KTH:s satsning ger möjlighet till hävstångseffekt genom ett mer systematiskt arbete och förenade krafter.

Vad kan man som forskare få ut att av delta? 

– Det är viktigt att framförallt hjälpa våra unga forskare och framtida forskningsledare att bygga sina nätverk. Som ung forskare är det en fantastisk möjlighet att få tillgång till nätverk som redan är etablerade av forskningsmiljöer och mer seniora forskare, säger Karl Henrik Johansson.

Bo Wahlberg betonar möjligheten om att nå ut:

– Samarbete med forskare vid de främsta universiteten i USA skapar unika möjligheter för internationellt genomslag av svensk forskning.

Text: Christer Gummeson

USA-besöket i korthet

  • KTH:s delegation reser till USA 8-12 maj. Ett event kommer att hållas i San Francisco under temat “The Stockholm Model - Creating Sustainable Impact for Society through Collaboration and Innovation”. Arrangemanget sker i samarbete med svenska ambassaden i Washington, honorärkonsulatet i San Francisco, Vinnova och i partnerskap med Stockholm stad.
  • Ett flertal lärosäten besöks: Stanford, UC Berkeley och UC Davis. Delar av delegationen deltar även i Nordic Innovation Summit, Seattle, Washington.
  • Vid UC Berkeley kommer rektor underteckna ett avtal om ökat utbyte inom såväl utbildning som forskning mellan KTH och UC Berkeley. Studenter ska bland annat få möjlighet att delta i ett sommarprogram.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-05-02