Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Låt inte lärandet begränsas till klassrummet

Kvinna sittande i kontorsrum
Luigia Brandimarte tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Foto: Magnus Glans
Publicerad 2023-02-01

”Var kreativ, korsa disciplinära gränser och låt inte lärandet begränsas till klassrummet.” Det sammanfattar universitetslektor Luigia Brandimartes förhållningssätt till utbildningsmetodik. Ett förhållningssätt som bidrog till att hon belönades med KTH:s pedagogiska pris 2022.

Luigia Brandimarte , som har arbetat på KTH sedan 2016, är docent i vattenbyggnad vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Hennes specifika fokusområden är vattenteknik, hantering av översvämningsrisker och den ömsesidiga interaktionen mellan fluviala processer och mänsklig aktivitet.

En kreativ och kritisk tänkare
Luigia Brandimarte har ändrat sin syn på utbildningen i takt med hur hon upplever det att ingenjörens roll i samhället har förändrats under åren.

–När jag studerade var en ingenjör en person som löste ett problem inom ett specifikt område, förklarar hon.

– Men i dag ställs våra framtida ingenjörer inför problem som är mer tvärvetenskapliga och sammanflätade. Ingenjörer kan inte bara vara experter inom sitt ämnesområde, de måste vara flexibla och kunna samarbeta med yrkespersoner inom andra sektorer och discipliner.

Hon menar att för att vara kreativa och flexibla i ingenjörsyrket måste studenterna även vara kreativa och flexibla i sitt lärande.

– Som lärare anser jag att jag behöver hjälpa studenterna i rätt riktning.

En lysande prestation
Nyligen kom Luigia Brandimarte på en banbrytande idé för att hjälpa sina studenter att se på ämnet strömningsmekanik på ett helt nytt, kreativt sätt, med utgångspunkt i ordspråket Docendo discimus (ung. ”genom att undervisa lär vi oss”), som härstammar från den romerske filosofen Seneca.

Utifrån sin passion för modern dans genomförde Luigia Brandimarte ett pedagogiskt experiment där ingenjörsstudenter samarbetade med elever från Stockholms Konstnärliga Högskola. Halva gruppen fick undervisa cirkuseleverna i olika strömningsmekaniska fenomen, varefter cirkuseleverna fick i uppgift att visualisera ämnena i ett framträdande. Den andra halvan av gruppen skulle därefter gissa vilka ämnen framträdandena föreställde.

– Det var lite skrämmande i början och alla var lite nervösa, men det de åstadkom var fantastiskt, berättar hon.

– Framför allt förtydligade experimentet vad som gäller vid arbete i en tvärvetenskaplig miljö med ett kreativt förhållningssätt, taget ur sitt sammanhang. Var kreativ, korsa disciplinära gränser och låt inte lärandet begränsas till klassrummet.

Att belönas med KTH:s pedagogiska pris var en ”enormt smickrande överraskning”, säger Luigia Brandimarte.

– Inte bara själva priset, utan även motiveringen, eftersom den beskriver exakt det jag vill uppnå.

Vad hon ska göra med prissumman på 20 000 kronor har hon däremot inte kommit fram till ännu.

–Jag funderar på att forska inom pedagogik, så det kan nog vara bra att besöka några konferenser om ingenjörsutbildning.

Text: Geoff Mortimore

Prismotiveringen

Luigia Brandimarte har genom sin passion och engagerande pedagogik inspirerat studenter att tänka kreativt och kritiskt. Hon är en lärare med en unik förmåga att motivera elever till livslångt lärande genom att kombinera engagemang med innovativa och effektiva pedagogiska metoder. Luigias utmärkande styrka som pedagog är henne förmåga att över disciplingränser och på nytt sätt skapa goda förutsättningar för positivt lärande. Genom konceptet docendo discimus det vill säga att lära genom att lära ut, har hennes studenter fått praktisera på olika spännande sätt, bland annat i ett projekt med Stockholms konstnärliga högskola.

Luigia Brandimarte stimulerar sina studenter att göra sitt absolut bästa. De längtar efter och ser fram emot hennes lektioner och att få lära sig mer och nytt och att tänka i nya banor.

Tomas Ekholm, universitetslektor i matematik, tilldelas också KTH:s pedagogiska pris 2022 för hans personlig förmåga att skapa en god atmosfär och arbetsmiljö i klassrummet som skapar trygghet, glädje och studiero.

Intervju med pristagare Tomas Ekholm

KTH:s pedagogiska pris
KTH:s pedagogiska pris delas ut till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grund-, avancerad och forskarnivå. Priset om 20 000 kronor delas årligen ut till en eller två personer att användas till resor för förkovran inom ämnet.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-01