Till innehåll på sidan

Nästa fas i utvecklingen av VS

Porträtt på Johanna Stellan.
Johanna Stellan, adminstrativ chef på ABE är projektledare för arbetet nu när utvecklingen av VS går in i en ny mer konkret fas. (Foto: KTH)
Publicerad 2024-01-31

Den 26 januari fattade KTH:s universitetsdirektör beslut om hur arbetet med utvecklingen av verksamhetsstödet ska genomföras mer precist genom ett kompletterande programdirektiv som visar hur det tidigare inriktningsbeslutet ska verkställas.
Johanna Stellan, administrativ chef på ABE-skolan, ska projektleda arbetet.

– Min uppgift är att hålla ihop de olika delarna och att tillsammans med kollegor implementera inriktningsbeslutet som fattades 6 december. Det här arbetet gör vi tillsammans inom verksamhetsstödet – dels sker arbetet förstås i nära samarbete med avdelningscheferna och med HR och arbetstagarorganisationerna i den pågående förändringsresan, dels givetvis med berörda medarbetare och övrig verksamhet, säger Johanna Stellan om sitt uppdrag.

I det kompletterande beslutet nämns fyra områden: ledningsstöd på skolor, samordnade team på institutionerna, samorganisering av HR, ekonomi och kom samt en ny finansieringsmodell– hur ska du arbeta med dessa och i vilken ordning?

– Inledningsvis är det stort fokus på den organisatoriska placeringen av personal då inriktningsbeslutet har angett att samorganiseringen organisatoriskt ska vara på plats den 1 april 2024. Arbetet kopplat till samorganiseringen delas in i tre faser; organisatorisk placering, behovsanalys och verksamhetsutveckling/organisering. När fas 1 är i mål kommer behovsanalyser genomföras som sedan ligger till grund för hur vi bäst organiserar oss inom stödområdena. Inom ramen för det arbetet kommer vi även se över hur vi kan utforma samordnade team med olika kompetenser som medför ett effektivt och tillgängligt stöd till institutionerna. Parallellt med fas 1 inleds arbetet med att titta på hur en modell med gemensamma principer för finansiering av verksamhetsstödet kan utformas på bästa sätt.

Du kommer jobba med detta på halvtid och andra halvan fortsätta som administrativ chef på ABE - vilka är fördelarna med det som du ser det?

– Den stora fördelen är naturligtvis att kopplingen till skolans verksamhet bibehålls. Inriktningsbeslutet är tydligt med att verksamhetsstödet ska vara verksamhetsnära och utgå från verksamhetens behov.

Ditt uppdrag löper på under 2024. Hur kommer det märkas på VS första januari 2025?

– När vi når fram till 2025 har KTH förhoppningsvis kommit en bra bit på väg till ett HR-, ekonomi- och kommunikationsstöd som i ännu större utsträckning är behovsanpassat till den verksamhet som KTH bedriver. Vi arbetar för enhetliga processer där det är relevant och ett likvärdigt stöd över hela KTH. Sammantaget ska det ge en mindre sårbar organisation som upplevs ha hög kvalitet och är kostnadseffektiv.

Beslutet om kompletterande programdirektiv för organisering av verksamhetsstödet vid KTH finns att läsa i sin helhet på sidan om gemensamt och samordnat verksamhetsstöd . Programdirektiv anger struktur och ramar för hur arbetet ska planeras och bedrivas för att de uppdrag som listats i tidigare fattat inriktningsbeslut ska verkställas.
Här finns också frågor och svar  utifrån verksamhetsstödets utveckling.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-01-31