Till innehåll på sidan

Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet

Porträtt på Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)
Publicerad 2023-04-11

Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan.
– Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör på KTH, som fattat beslut om handlingsplanen.

Handlingsplanen ger riktning för det fortsatta utvecklingsarbetet och består av identifierade behov av utvecklingsinsatser. Dessa har tagits fram i olika steg genom kartläggning, analys, prioriteringar och därefter förslag om utveckling inom de sju olika stödområdena; utbildningsadministration, forsknings- och innovationsstöd, HR, ekonomi, infrastruktur, kommunikation och ledningsstöd.

– Utgångspunkten är att utvecklingen av stödet ska vara behovsstyrd. Handlingsplanen är ett levande dokument som kan komma att behöva justeras över tid. Med hjälp av den kan vi bättre planera utvecklingsinsatserna och bland annat hantera beroenden mellan områdena och till andra pågående arbeten, säger Kerstin Jacobsson.

Lång lista

Listan över prioriterade stödinsatser är lång och behöver fördelas över tid. Ett exempel på arbeten som genomförs i närtid är att förbättra arbetet med tentavakter inom utbildningsadministration, ett annat är att utveckla det administrativa stödet i forskningsprocessen.

– Vi har också många utvecklingsprocesser som till exempel Framtidens utbildning och campusöversyn som pågår samtidigt så det är positivt att se vilken organisatorisk förmåga vi redan har. Det är både väldigt stimulerande och utmanande.

Bygger på fem principer

Porträtt på Anders Söderholm
Anders Söderholm, rektor

Verksamhetsstödet och dess utveckling ska bygga på fem principer; verksamhetsnytta, verksamhetsnära, involvering och delaktighet, arbetsformer för förnyelse och ömsesidig respekt.

– Principerna är användbara för att pröva alltifrån löpande arbete till projekt och större satsningar mot, säger Kerstin Jacobsson.

Hur blir orden i handlingsplanen verklighet?

– Genom att man sätter i gång med de olika utvecklingsprojekten och utvärderar och följer upp resultaten.

Rektor Anders Söderholm kommenterar:

– Vi har många utvecklingsprocesser på gång och det är viktigt att vi håller både farten och ångan uppe. Att vi nu tar mer konkreta steg på väg mot ett effektivt och kvalitativt ännu starkare verksamhetsstöd med nytta och närhet till verksamheten är utmärkt.

Våren 2021 beslutade rektor om genomlysning av verksamhetsstödet, i mars året därpå fick universitetsdirektören i uppdrag att bilda en organisation för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. I juni 2022 fattades beslut om att en handlingsplan skulle tas fram. Femte april 2023 fattade universitetsdirektören beslut om handlingsplan för utveckling av verksamhetsstödet vid KTH med diarienummer V-2022-0218. Handlingsplanen finns bifogad i beslutet, som kan laddas ned här  Handlingsplanen ska ses över två gånger per år. Mer information om verksamhetsstödets utveckling finns under rubriken Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd 
I september 2026 ska utvecklingsprogrammet för VS vara färdigt.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-04-11