Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny organisation för KTH:s ledning

Porträtt på Anders Söderholm.
Med en ny ledningsstruktur vill rektor Anders Söderholm bygga KTH för framtiden.
Publicerad 2023-02-01

Efter två månader som rektor har Anders Söderholm format några principer för universitetsledningens arbete.
– Den här tiden har varit rolig och inspirerande och jag ser att det är ett enormt tryck i verksamheten. Detta ska vi naturligtvis ta tillvara när vi utvecklar KTH.

Att skapa en sammanhållen ledning med ett tydligt mandat och ansvar kommer först.

– Jag vill ha en organisation där frågor hanteras så nära verksamheten som möjligt och där det finns en tydlig rollfördelning mellan chefer på olika nivåer och mellan linje och kollegium. Vi ska forma en ledning som har tillit till chefernas och medarbetarnas eget omdöme och ansvarstagande så att vi samtidigt kan reducera komplexiteten i organisationen.

Bygga för framtiden

Tanken är att ledningen därmed ska få ett större utrymme och en bättre förmåga att bygga KTH:s framtid. Det innebär i sin tur en del förändringar i ledningsstrukturen.

Dels ska det formas en ledningsgrupp för KTH som består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektören, biträdande universitetsdirektören och en representant för THS, dels ska antalet vicerektorer minska från sex till två.

– KTH har byggt rektorsnivån utifrån utvecklingsplanen med de fyra pelarna: hållbar utveckling, jämställdhet, digitalisering och internationalisering. Den har verkligen tjänat oss väl och gett stora effekter där KTH markant rört sig framåt på dessa områden. Men nu är det dags för en ny utvecklingsplan från och med 2024 och därmed också dags för nästa steg vad gäller vår organisation.

Två vicerektorer

Därför väljer Anders Söderholm också att förändra strukturen för vicerektorsfunktionerna.

– Alla vicerektorer har gjort en stor insats för KTH och stora avtryck inom respektive område.

Planen är att en ny vicerektor för forskning ska vara på plats i vår. Uppdraget som vicerektor för globala relationer ska förlängas.

Ytterligare ett område för reformering är den kollegiala organisationen. Det är ett område som har hög prioritet för Anders Söderholm:

– Det finns också ett behov av att tydliggöra formerna för det kollegiala inflytandet och ansvarstagandet. Avsikten är att inom kort komma igång med ett särskilt utredningsarbete som fokuserar på den kollegiala organisationens utformning.

Vad händer med de fyra områden som alltså inte längre kommer företrädas av en vicerektor?

– Detta innebär inte för en sekund att vi slutar driva och värna dessa frågor på alla nivåer. Inte minst från ledningens sida. Områdena är också väl integrerade i vår verksamhet på olika sätt tack vare det arbete som gjorts hittills, säger Anders Söderholm och förklarar:

– Hållbar utveckling sitter i våra gener och är numera starkt integrerat i forskning och utbildning, jämställdhetsarbetet har en tydlig struktur, medvetenheten har ökat och nätverken är många, digitalisering finns i en rad olika projekt och satsningar och framtidens utbildning byggs för fullt.

Några nya mötesformer är också aktuella i den nya organisationen. Dels ska det hållas Chefsforum två gånger per år, dels en Faculty breakfast också två gånger årligen.

– Det här är nya arenor tänkta att skapa sammanhang, samhörighet och förståelse för varandras verklighet för att se vad vi kan göra tillsammans för att ta KTH framåt, säger Anders Söderholm.

Nya organisationen

Ledningsgruppen, som är KTH:s nya ledning, består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektören, biträdande universitetsdirektören och en representant för THS. Möten hålls en gång i veckan. Efter styrelsemötet den 17 februari, då arbetsordningen ändrats, kommer detta att genomföras formellt.
Prorektor, som är ersättare för rektor när det behövs, kommer att ha övergripande ansvar för samordning av KTH:s strategiska forskningsfinansiering, strategisk samverkan, forskningsinfrastruktur och strategiska partnerskap.
Vicerektor för forskning är under rekrytering, och beräknas vara på plats under våren.Uppdraget för vicerektor för internationalisering kvarstår. Vicerektor för utbildning har sitt uppdrag fram till årsskiftet 2023/2024. Vicerektorsfunktionerna för hållbar utveckling och digitalisering kommer att upphöra vid halvårsskiftet, och vicerektorsfunktionen för jämställdhet kommer inte att förnyas.
Chefsforum - en arena för diskussion och dialog för prefekter, skolchefer, vice skolchefer, avdelnings­chefer inom verksamhetsstödet och THS ledning samt Faculty breakfast två gånger årligen för delaktighet och information.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Mikael Sjöberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-01