Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt masterprogram inom Stockholm trio

Tre personer som skriver på avtal.
Annika Östman Wernerson, KI, Astrid Söderbergh Widding, SU och Anders Söderholm, KTH signerar överenskommelse om nytt masterprogram. (Foto: Anna Riddarström)
Publicerad 2023-06-09

En överenskommelse om utbildningssamarbete inom ett nytt internationellt masterprogram i biostatistik och datavetenskap mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har ingåtts.

Programmet startar höstterminen 2024 och leder till en gemensam examen om 120 hp som utfärdas och undertecknas av samtliga tre lärosäten i ett gemensamt examensbevis.

Arbetet med att ta fram överenskommelsen har pågått sedan våren 2022.

På alla tre lärosätena

Ett fokus i arbetet med överenskommelsen har varit att studenterna på det kommande programmet, så långt det går att påverka, ska uppleva att de är programstudenter lika mycket på Karolinska Institutet som på KTH som på Stockholms universitet.

I framtagandet av överenskommelsen har olika delar av förvaltningarna på de tre lärosätena samverkat kring sina respektive områden.
I anslutning till styrgruppsmötet i Stockholm trio den 7 juni 2023, samlades akademiska representanter och tjänstemän som har varit involverade i arbetet och de tre rektorerna signerade överenskommelsen.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-06-09