Till innehåll på sidan

Påverkar säkerhetsläget KTH?

Övervakningskamera
Foto: Mourya Pranay på Unsplash
Publicerad 2023-08-22

Nyligen höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån i Sverige. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om att det är viktigt att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. Christina Boman, påverkar detta KTH?

Vad innebär det skärpta säkerhetsläget för KTH, Christina Boman , säkerhetschef på KTH?

Kvinna som pratar och jestikulerar
Christina Boman, säkerhets- och säkerhetsskyddschef på KTH

– Höjningen av terrorhotnivån innebär inte något specifikt för KTH. Höjningen är kopplad till en hotbedömning av hela det svenska samhället. Den innebär att du ska fortsätta leva som du har gjort tidigare och göra de saker i vardagen som du brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Om du ser saker i din närmiljö som avviker från hur det brukar vara kan du tipsa polisen.

Kommer det bli några utbildningar i säkerhet eller övningar för personal på KTH?

– Det pågår en hel del utveckling av arbetet inom säkerhetsområdet på KTH. Innan sommaren startade jag en upphandling för information och utbildning i, bland annat, råd vid attentat. Den ska rikta sig mot både studenter och anställda. Vidare pågår också ett arbete med information kring hantering av olika incidenter på skolor och campus, det jag kallar för säkerhetskalender. Den kommer att gå i tryck inom kort.

Finns en krisplan om något skulle hända?

– Ja, det finns krisplaner för alla enskilda verksamheter på KTH om något skulle hända.

Som statligt anställd kan man bli krigsplacerad om regeringen beslutar om ”höjd beredskap”, då det är krig eller fara för krig. Kan personal på KTH bli krigsplacerade på KTH?

– Nej, KTH är ingen beredskapsmyndighet och har i dagsläget inget beredskapsuppdrag som myndighet.

Berättat för: Anna Gullers