Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så bygger hon KTH:s nya säkerhetsavdelning

Christina Boman gestikulerar
Det tog åtta månader innan Christina Boman bestämde sig för att lämna SVT och anta utmaningen att organisera KTH:s nya säkerhetsavdelning. Foto: Magnus Glans
Publicerad 2023-06-07

Christina Boman är sedan 17 april ny säkerhets- och säkerhetsskyddschef på KTH. Uppdraget: formera en helt ny avdelning, identifiera verksamhetens behov och utveckla säkerhetsarbetet.
– Det jag anställts för att göra här har jag gjort två gånger förut.

Hon har fram till halvårsskiftet, 30 juni 2023, på sig att presentera en ram till organisation och i höst inleds de första rekryteringarna. Hur många det rör sig om är oklart, men hon uppskattar att avdelningen kommer att bestå av 10–15 medarbetare.

– Det handlar inte bara om att anställa utan också om att klustra områden för att få synergier och stordrift. Där är samarbetet med skolorna superviktigt. I hela samgåendeprojektet är det av högsta vikt att fråga efter behoven för att inte riskera bygga något utifrån vad man tror eller tycker.

Christina Boman kommer närmast från samma befattning på SVT. På CV:et står också säkerhetschef på Uppsala universitet, samt 20 år inom Försvarsmakten.

– Min målbild är att skapa en professionell säkerhetsorganisation som gör att KTH är tryggare och bättre för studenter och medarbetare.

Uniformsyrken

FAKTA/Christina Boman

Ålder: 59.
Bor: Lidingö. Uppväxt ett stenkast från KTH:s campus.
Familj: Ensamstående med hund. Två vuxna barn.
Intressen: Skidåkning, tennis, och landstället i Roslagen.
Bra på: Att lyssna in.
Mindre bra på: Med åren har jag lärt mig att alla inte springer lika fort och har fått lära mig att vänta utan att bli otålig.
Som person är jag: Driven och målinriktad. Jag kommer dit jag sagt att jag ska.
…och som chef: Ser gruppen som superviktig och har alltid ägnat mig åt grupputveckling. Vi har gjort allt ifrån att skjuta lerduvor till att grilla hamburgare.

Ambitionen är en mix av bakgrund, åldrar och kön. Till att börja med nämner hon ”folk som kan KTH och har jobbat här tidigare”.

Det är viktigt att ha ett institutionellt minne, men det är minst lika värdefullt att få in nya människor utifrån. När jag byggt organisationer finns naturligtvis kompetenser hämtade från uniformsyrken. Men det finns också många yrkesutbildningar i dag, inte minst på IT- och informationssäkerhetssidan, varifrån jag hämtat juniorer. Det ger en bra blandning av ny och hungrig och erfarenhet.

Vad har du med dig för lärdomar från akademin?

– När jag kom till Uppsala bestod säkerhetsgruppen av tre personer. När jag slutade efter åtta år var vi 16. Avdelningen låg då direkt under universitetsdirektören, precis som det ska bli här. Åren i Uppsala gör att jag förstår akademin, språket, kulturen, och när man ska ducka eller gå.

”Sveriges minne”

Under en 35-årig yrkeskarriär har Christina Boman samlat på sig erfarenheter inom allt ifrån säkerhet och krisberedskap till underrättelsearbete.

– Som säkerhetsläget ser ut nu tror jag KTH behöver titta på beredskapsfrågor utifrån kategorin ”Sveriges minne”. Det finns mycket här som är värdefullt på samma sätt som föremål skyddas på muséer.

Vilka utmaningar har du?

– Att få ihop avdelningen är nummer ett. Samtidigt behöver jag finnas i verksamheten. Det kommer in frågor hela tiden, varav flera allvarliga. Vi ska inte sitta på kontoret utan vara synliga, delta i debatter, på fokusdagar eller i workshops och både bidra plus ta med oss frågor hem.

…och målsättningar?

– Ja, hur mäter man att det blir bra? Det är att titta på antal inkomna ärenden där folk faktiskt får svar. Vi ska vara så snabba på bollen att ingen upplever en fördröjning i stöd, hjälp eller insats och därför implementeras ett ärendehanteringssystem.

Text: Lars Öhman ( larsohm@kth.se )

Säkerhetsavdelningens områden

Verksamhetssäkerhet

– Där ingår brand, verksamhetsförsäkring, strålsäkerhet, el- och biosäkerhet, kemikalier och labb.

Säkerhetsskydd

– Personalsäkerhet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskyddad upphandling i syfte att skydda det som är skyddsvärt på KTH för Sveriges säkerhet. Övrigt arbete syftar till att skydda det som är skyddsvärt för KTH.

Personsäkerhet

– Här hamnar exempelvis bakgrundskontroll. Vi behöver veta mer om personer som anställs på KTH. Det kan också handla om gästprofessurer. Vi ska hjälpa till att ställa rätt frågor. Blir det här bra för KTH? För forskargruppen? Varifrån kommer forskaren och är området lämpligt ur ett säkerhetsskydds- eller exportkontrollperspektiv?

– Utredningar kring händelser kopplat till personal eller studenter behöver också lyftas och omhändertas, liksom studiesocial verksamhet.

Fysisk säkerhet

– Lås, larm, väktare, fortifikatoriskt skydd (ombyggnad av lokaler), tillstånd och kameraövervakning. Vi har en del övervakningskameror i dag men förmodligen blir det fler.

IT och informationssäkerhet

– Det ligger i dag hos IT-avdelningen och samtal pågår om hur vi ska arbeta med IT-säkerhet framöver. Bemanningen ska ses över och bättre processer för regelefterlevnad utarbetas.

Analys

– KTH omfattas av flera lagstiftningar om statliga myndigheters beredskap och vi har en skyldighet att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Det här måste vi jobba med för att hitta brister och därefter lägga pengar på rätt saker i rätt ordning. För det behövs en analysfunktion.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-06-07