Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samorganisation nästa steg i utvecklingen av VS

KTH Campus i snö.
KTH:s verksamhetsstöd tar nya steg i utvecklingen mot ett samordnat VS. (Foto: KTH)
Publicerad 2023-12-06

Nästa steg i utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd, VS, är att personal inom HR, ekonomi och kommunikation samorganiseras inom respektive område från och med första april nästa år.
Det är en av flera punkter rektor beslutat om i ett inriktningsbeslut kring hur VS ska organiseras framåt.

– Utvecklingsarbetet går in i ett nytt skede med fokus på resurser i form av pengar och personal för att ytterligare stärka kvalitet och effektivitet i stödet till vår kärnverksamhet, säger Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör som leder och ansvarar för utvecklingen av VS.

Genom att samorganisera dessa tre områden är tanken att bland annat rekrytering och kompetensförsörjning för dessa ska underlättas.

Porträtt på Kerstin Jacobsson.
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör.

– Samorganisationen handlar inte om var man jobbar eller var man sitter och oftast inte heller om att få en ny närmaste chef utan snarare om att få fler kollegor inom sitt verksamhetsområde, ökad tydlighet och att en del får en ny avdelningschef – det vill säga den som är chef för sakområdet.

Men innebär detta ytterligare centralisering så att närstödet på institutionerna försvinner?

– Nej, det blir en sammanhållen organisation för HR, ekonomi och kommunikation men avsikten är att behålla och utveckla det stöd som är tillgängligt på institutionsnivå.

För framförallt HR och ekonomi innebär samorganisationen en ökad grad av samordning av arbetssätt och process.

– Dessa två områden bär på sätt och vis hela organisationens struktur och blir därför extra viktigt att samordna för att skapa effektivare processer, fånga upp behov, koncentrera verksamheten, öka kostnadseffektiviteten och därigenom frigöra resurser och tid för att höja kvaliteteten på stödet till verksamheten.

Verksamhetsnära stöd

Nyckelorden för VS utveckling är att stödet ska organiseras enhetligt, likvärdigt och tillgängligt som i sin tur ska leda till bland annat minskat dubbelarbete, minskad sårbarhet och ökad effektivitet.

– Vi arbetar systematiskt och holistiskt i en strategisk riktning som är avgörande för att stärka stödet till forskning och utbildning och därigenom KTH:s internationella konkurrenskraft.

Inriktningsbeslutet innehåller också punkter som rör stöd med olika kompetenser till institutioner eller avdelningar samt ett samordnat ledningsstöd till såväl ledning som fakultetsnämnderna på varje skola som inrättas 1 januari 2024. Dessutom ska en modell med gemensamma principer för hur verksamhetsstödet ska finansieras tas fram.

– Jag ser det som att vi behöver luta oss framåt för att verkligen lyssna och lära oss mer om villkor och drivkraft när det gäller forskning och utbildning så att fler får den kompetensen som behövs och att vi kan bidra med administrativt stöd och avlastning i organisationen som helhet.

Som en bakgrund till beslutet utöver de mål som sattes upp för utveckling av VS för snart tre år sedan finns bland annat kraftigt ökade lokalkostnader, inflation samt att VS ska spara 50 miljoner kronor 2024 och sannolikt ytterligare från 2025 och framåt.

– KTH har expanderat kraftigt inom både forskning och utbildning och är en annan organisation än för 15 år sedan – det kräver också ett annat verksamhetsstöd, säger Kerstin Jacobsson.

Många förändringar

Porträtt på Anders Söderholm.
Anders Söderholm, rektor.

Rektor Anders Söderholm säger om beslutet:

– Målet är att få mer sammanhållna processer, en funktionsbaserad organisation och skapa ett robust stöd som möter verksamhetens behov längst ut i kapillärerna.

Och apropå att många förändringar sker samtidigt.

– En del av dem har ju varit aktuella länge och utretts i olika omgångar, men de är nödvändiga för KTH:s utveckling. Liksom ett verksamhetsstöd som matchar dessa är avgörande.

Beslutet i korthet

  • Ett effektivt och verksamhetsnära stöd till institutionerna eller motsvarande avdelningar i form av samordnade team med olika kompetenser
  • Verksamhetsstödets personal inom HR, ekonomi och kommunikation samorganiseras från 1 april 2024
  • Ett samordnat ledningsstöd vid varje skola ska stötta ledning och fakultetsnämnder
  • En modell med gemensamma principer för finansiering av verksamhetsstödet tas fram

Bakgrund

Våren 2021 beslutade rektor om genomlysning av verksamhetsstödet, i mars året därpå fick universitetsdirektören i uppdrag att bilda en organisation för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. I juni 2022 fattades beslut om att en handlingsplan skulle tas fram. Femte april 2023 fattade universitetsdirektören beslut om handlingsplan för utveckling av verksamhetsstödet vid KTH. Sedan den första januari 2023 har KTH ett verksamhetsstöd. Beslut om inriktning för organisering av verksamhetsstödet vid KTH med diarienummer V-2023-0890 och samorganisationen börjar gälla första april. I september 2026 ska utvecklingsprogrammet för VS vara färdigt.

Mer om utvecklingen av verksamhetsstödet

Här kan du få svar på vanliga frågor kring det gemensamma verksamhetsstödet

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-12-06