Till innehåll på sidan

Ny organisation för HR vid CBH-skolan

Två kvinnor och en man ler mot kameran.
Emma Ohlsson, Lena Birgersdotter och Ove Strind. Foto: Agneta Byers, KTH
Publicerad 2022-06-15

Lena Birgersdotter är ny HR-ansvarig vid CBH-skolan. Nu är även två gruppledare utsedda – varav en är vice HR-ansvarig.

Hur känns det att börja i din nya roll?

– Jag är väldigt glad för förtroendet och tycker det ska bli roligt att stötta en så spännande arbetsplats! Vi har kunniga HR-kollegor i gruppen och håller på att bygga upp ett arbetssätt som ska stötta chefer i deras ledarskap på ett bättre sätt än tidigare. Förändring tar tid, men det som påbörjades för ett par år sedan har nu börjat ge effekt och jag vill fortsätta med det arbetet, säger Lena Birgersdotter.

Vad jobbade du med innan?

– Jag har varit tf HR-ansvarig sedan 1 mars i år. Innan det var jag HR-handläggare med inriktning arbetsmiljö och arbetsrätt vid CBH-skolan under 1,5 år. Och före dess arbetade jag som sakkunnig på Arbetsmiljöverket kring reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag har också tidigare chefserfarenhet och erfarenhet av forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vilka förändringar har gjorts inom HR-enheten?

– Du hittar någon från HR vid varje campus på onsdagar, det kan vara bra att veta. Två personer har fått nya roller: Emma Ohlsson är gruppledare för dem som arbetar mot specifika institutioner. Ove Strind är gruppledare för dem som arbetar skolövergripande (ex lärartillsättningar, egenrapportering, bisysslor, arvoden och lönerevision). Ove är även vice HR-ansvarig. Detta är roller som infördes hösten 2020, men eftersom vi sedan dess endast haft tf HR-ansvarig så har det tagit tid innan vi kunnat bemanna rollerna. Det innebär att rollen som HR-ansvarig inte blir lika belastad och därmed kan finnas mer tillgänglig för verksamheten. Det innebär också att HR-kollegorna får ett bättre stöd med en mer närvarande gruppledare. Vi arbetar nu tillsammans inom hela HR-enheten för långsiktiga och hållbara lösningar för oss som arbetar med HR och för alla er som behöver HR-stöd.

Hur ser sommarplanerna ut?

– För sommaren har vi semestrar förlagda från 15 juni till 28 augusti. Under den perioden täcker vi upp för varandra, så när din HR-kontakt har semester kan du få hjälp med det mesta genom hr@cbh-kth.se .