Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om översynen av KTH:s särskilda forskningssatsningar

Publicerad 2024-01-10

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om en ny grupp för beredning av forskningssatsningar.

Nu börjar verksamheten komma igång igen efter helgerna och de flesta av våra medarbetare är på plats igen. Nästa vecka börjar också vårterminens undervisning och då kommer det att vara full fart på våra campus. Själv har jag startat året med att ha individuella möten med alla skolans prefekter för att diskutera läget på institutionerna. Jag hoppas att alla på skolan har haft en riktigt fin jul- och nyårshelg!

Precis före jul presenterade vicerektor för forskning Annika Borgenstam den översyn av KTH:s särskilda forskningssatsningar som hon har arbetat med under hösten. Som ett resultat av den översynen bildas nu en grupp för beredning av forskningssatsningar, som leds av vicerektor för forskning och som kommer att ha i uppgift att bereda beslutsunderlag i olika frågor, till exempel finansiering av forskningsinfrastrukturer och principer för samfinansiering av externfinansierade forskningsprojekt.

I beredningsgruppen ingår en rad KTH-professorer som har stor erfarenhet av forskning och forskningsfinansiering. Från CBH-skolan har två professorer utsetts till gruppen: Sophia Hober och Lars Kloo. Jag har stort förtroende för båda två och är mycket glad att de tackat ja till att ingå in beredningsgruppen, som kommer att ha en viktig roll på KTH!

Här kan du läsa mer om beredningsgruppen.

Amelie