Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Förhoppningen är att varje grupp tar små steg i rätt riktning”

Lena Birgersdotter och Per-Åke Nygren.
Lena Birgersdotter och Per-Åke Nygren.
Publicerad 2023-03-08

63 procent av alla medarbetare på CBH-skolan deltog i den första medarbetarpulsen på KTH. Nu sprids resultatet som ger ledning och chefer förståelse för hur vi har det på jobbet.

– Genom att svara på medarbetarpulsen är du delaktig i att påverka din arbetsmiljö, säger Lena Birgersdotter, HR-ansvarig på CBH-skolan.

Medarbetarpulsen ger alla en chans att berätta hur det fungerar på jobbet. Är arbetsbelastningen lagom? Är arbetsuppgifter och ansvarsområden tydliga? Hur bemöter vi varandra?

Nu är resultatet på väg ut till alla avdelningar som deltog i undersökningen. Avdelningar där minst sju medarbetare svarat på undersökningen får ett resultat på avdelningsnivå, medan avdelningar med färre medarbetare får se resultatet för sin institution.

Per-Åke Nygren, professor och chef för Proteinteknik, menar att medarbetarpulsen gett en bra lägesbild:

– Mycket är bra, och det hade vi på känn, men en del områden som ingick i Pulsen ser vi på med nya ögon nu.

En av frågorna som avdelningen kommer att undersöka närmare är vilka förutsättningar som behövs för att kunna göra ett bra jobb.

– Balans mellan arbete och fritid är, och kommer alltid, att vara en svår fråga. Vi har en omvärld som rör på sig mycket snabbt, och inom forskningen är det konkurrens om medel och publikationer, säger Per-Åke.

Fyra tillfällen att delta

I år kommer vi att få möjlighet att delta i medarbetarpulsen fyra gånger. Redaktionen passade på att ställa några frågor till Lena Birgersdotter, HR-ansvarig på CBH-skolan:

Varför är det viktigt att vi svarar på enkäterna?

– Varje avdelning behöver få ett så bra underlag som möjligt för att kunna arbeta vidare med att stärka det som fungerar bra, och utveckla det som inte är lika bra i den egna miljön. Ju högre svarsfrekvens, desto tillförlitligare blir resultatet och då blir det lättare att hitta bra åtgärder.

Hur får vi till konkreta förändringar?

– Till att börja med får så många avdelningar som möjligt se sina egna resultat och välja något att arbeta med i sin egen grupp. Det är ett långsiktigt arbete vi påbörjar nu, och förhoppningen är att varje grupp tar små steg i rätt riktning. Det behövs inga storstilade handlingsplaner. En åtgärd kan till exempel vara att gruppen övar på att ge varandra positiv återkoppling. När vi har flera mätningar går det att följa trender och bestämma om vi ska göra något särskilt på skolnivå, säger Lena.

Fanns det något i undersökningen som förvånade dig?

– Lite förvånande var att flera verkar vara osäkra på vart det går att vända sig vid ovälkommet beteende: att det ska lyftas till sin närmaste chef. Kanske gör vi redan så, utan att tänka att det är rätt väg när vi får frågan i en enkät så här. Vill du rapportera om ett ovälkommet beteende gör du det till kontaktpersonen på HR . Studenter rapporterar till utbildningsadministrativt ansvarig (UA).

När kommer nästa undersökning?

– Den 9 maj, och den går att besvara fram till 17 maj. Då hoppas vi på att ännu fler svarar!

Text: Leena Höijer

Läs mer om KTH medarbetarpuls

Läs mer om hur du gör vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Läs mer om hur studenter anmäler diskriminering