Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ove Strind hjälper team att lyckas

Möt CBH:s verksamhetsstöd

Ove Strind står i solen utanför kemibyggnaden på KTH Valhallavägen.
– Ju mer kunskap vi har om varandras bias, perspektiv, desto enklare blir det att kommunicera och bemöta varandra på ett bra sätt, menar Ove Strind, vice HR-ansvarig på CBH. Foto: Jon Lindhe
Publicerad 2023-10-25

Ove Strind är expert på att medla när samarbeten gått i baklås, men han vill hellre förebygga konflikter med kunskap. I höst erbjuder HR på CBH efterfrågade workshoppar i bemötande.

Namn: Ove Strind

Arbetar som: Vice HR-ansvarig på CBH

Har arbetat på KTH: Sedan 2014, på CBH från 2022

Gör på fritiden: Har fem barn i åldrarna 10–17 år, en hund och ett lantställe. Det blir inte så mycket tid till annat, men jag skulle definitivt inte byta bort något!

Det är hektiska dagar för Ove Strind, vice HR-ansvarig på CBH-skolan. Intresset för workshopparna i bemötande är stort. Ett hållbart arbetsliv och bemötande är arbetsmiljöområden som rektor på KTH pekat ut som prioriterade att jobba med.

– Här investerar många både själ och hjärta – då behövs vi på HR extra mycket, säger Ove.

Ove beskriver den akademiska världen som ”en skön mix” av tillfälliga anställningar, olika arbetskulturer, hierarkier och hög ambitionsnivå. Ett spänningsfält, där otrygga anställningar kan skapa en osund maktstruktur.

Tydlighet och ärlighet är grunden för god kommunikation mellan chefer och medarbetare, menar Ove. Han lyfter också fram att det är viktigt att lära känna varandra.

– Ju mer kunskap vi har om varandras bias, perspektiv, desto enklare blir det att kommunicera och bemöta varandra på ett bra sätt.

Bollplank och stöd

Drivkraften för Ove är människor och kommunikation, att stötta kollegor och se konkreta resultat av arbetet.

– Jag älskar när sjukskrivna kan komma tillbaka till arbetet och vara fullt tillbaka, att få vara med på sådana resor.

HR är bollplank för chefer i alla frågor om ledarskap och arbetsrätt. Medarbetare som behöver svar på frågor om till exempel föräldraledighet eller utlandsjobb kan vända sig till sin HR-administratör.

– Ingen kan kunna allt! Högskoleförordningen som styr vårt arbete är mycket komplex lagstiftning. Den som väljer att starta sin karriär hos oss på HR får en snabb skjuts ut i arbetslivet!

Skräddarsyr APT-möten

Vad som kanske är mindre känt är att HR kan skräddarsy kurser och APT-möten på olika teman, från arbetsrätt till rehabilitering.

– Vi kan till exempel prata om hur man upptäcker tidiga signaler på ohälsa, då går det att sätta in åtgärder i ett tidigt skede för att förebygga en längre sjukskrivning.

För att frigöra mer tid för utbildning och forskning deltar HR också i utvecklingen av det gemensamma verksamhetsstödet på KTH. Ett annat större uppdrag är rekrytering och introduktion av nya ekonomer på CBH-skolan.

– Vi på HR är en viktig del i arbetet för att personalorganisationen ska fungera!

Text: Leena Höijer

Workshop i bemötande för doktorander och handledare  (nyhet)

Hitta din HR-administratör

Så blir bemötandet bättre  (nyhet)