Disputation

Vi stödjer dig inför din disputation genom att ordna blommor och vatten till lokalen, catering, gåvor och researrangemang för opponent och betygsnämnd.

Information om disputation på distans med anledning av coronaviruset (covid-19)

Inget i KTH:s riktlinje för forskarutbildning hindrar att någon eller flera av deltagarna i en disputation är närvarande via distans.

Läget förändras snabbt och i praktiken förväntas ett flertal fall där någon eller några av huvuddeltagarna (respondent, opponent, betygsnämnd, reserver, handledare m fl) närvarar via distans.

 • Ordförande och handledare ska säkerställa att de har aktuella telefonnummer och mailadresser till huvuddeltagarna och varandra för att snabbt kunna avhjälpa eventuella teknikproblem under disputationen.
 • Betygsnämndens sammanträde görs via distansmöte och protokoll görs till en pdf som mailas till berörda betygsledamöter på distans. De skriver på protokollet och scannar in påskrivet protokoll. Påskrivet protokoll sänds åter via mail till avsändaren och originalet sänds åter via post, ange returadress.
 • Det är viktigt att disputationen är öppen/offentlig. Det är också viktigt att hålla antalet fysiskt deltagande personer på en rimlig nivå. Lösningen till detta är att boka en lämplig sal där utrustning för distansdeltagande finns eller enkelt kan installeras. Till denna sal bjuds endast de närmast berörda medan flertalet av åskådarna bjuds in att delta via strömning. I praktiken görs denna uppdelning enklast genom att endast ange länken till strömningen på KTH-kalendern och inte salen medan de närmsta berörda bjuds in personligen till salen. Sätt gärna upp en lapp på dörren till salen där länken till strömningen anges. Det är viktigt att åskådarna som deltar på distans får möjlighet att ställa frågor via exempelvis en chattfunktion. Kom ihåg att föranmäla till IT-support om hjälp behövs med utrustningen, i god tid. Vi har även kommit överens med skolcheferna att hjälpa varandra över skolgränserna med lämpliga salar. ITM-skolan har kommit långt i arbetet med att rigga upp salar.
 • Det är även möjligt att hålla hela disputationen på distans förutsatt att publik kan närvara (på distans) och kan ställa frågor.

Att tänka på, för att undvika att disputationen måste ställas in p.g.a. t ex inställda flyg, tåg mm är att utse två reserver (istället för en) samt att försöka hitta betygsnämndsledamöter och opponent från universitet i vårt närområde.

För licentiatseminarium gäller motsvarande rutiner som ovan och anpassat till proceduren för licentiatseminarium.

Teknikstöd:

KTH IT-Support: email it-support@kth.se ; telefon 087906600

Kontaktperson är Yisak Abraham

Eftersom flera disputationer, licentiatseminarier och andra möten på KTH ofta pågår samtidigt kan man inte räkna med att IT-Support kan komma på kort varsel.

Läs mer på KTH:s intranät: Avhandling, disputation och examen

Blomma och vatten till disputationssalen

Vi beställer blommor och ser till att dessa finns och vatten finns i disputationssalen.

Catering

Beställ catering
Beställ Mathem

OBS! Servicecenter köper inte in några alkoholhaltiga drycker, men detta går att beställa via våra upphandlade catering leverantörer. Dock tillkommer det extra kostad för serveringspersonal.

Lunch, social dinner och mingel

Vi kan hjälpa er att beställa en restaurang för er lunch, middag eller mingel. (Endast i Stockholm).

Present:

För dig som handledare kan vi hjälpa till att ordna en present till respondenten, opponenten och betygsnämnden från KTH:s profilshop . Meddela Servicecenter  i god tid innan evenemanget.

Resa för opponent och betygsnämnd

Vi hjälper dig att boka resa, hotell och transfer för opponent och betygsnämd.

Vänligen skicka ett mejl till Servicecenter  med följande information:

 • handledare,
 • datum,
 • lokal,
 • projekt som ska belastas,
 • KTH Referens: XXX KTH CBH,
 • eventuell överenskommelse gällande arvode,
 • e-mail adress för opponent/ betygskommitte,
 • önskemål gällande lunch/middag,
 • önskemål om gåva.

När vi fått ovanstående information kommer vi att kontakta opponent och betygsnämnd för att hjälpa dom med resa, hotell och transfer.
Vi göra alla rese- och hotell bokningar via KTH:s upphandlade resebyrå Egencia .