Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delegation för signering vid upphandling

CBH skolans rutin omfattar all signering av dokument vid upphandling och direktupphandling (inköp utanför ramavtal).

Inköp

Signering enligt CBH-skolans regler för Ekonomisk attestering.

Upphandling över direktupphandlingsgränsen:

- Överenskommelse mellan skolan och upphandlingsgruppen KTH – Skolchef

- Förfrågningsunderlag (FFU) - Sakägare / Inköpare

- Tilldelningsbeslut  - Prefekt

- Avtal (offerter) – Enligt listan ovan

Undantaget från denna rutin är en direktupphandling som görs vid synnerligare skäl - Skolchef