Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ramavtal

Ramavtalet reglerar vilka varor och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och kommersiella villkor (t.ex. leveransvillkor, garantier, betalningsvillkor) som ska gälla.

 För att hitta vilka ramavtal KTH har använder du Avtalsdatabasen  och/eller Wisum , om den vara/tjänst du söker inte finns där så skall du kontrollera om du hittar det du efterfrågar på Kammarkollegiets avtal på avropa.se .

Alla beställningar skall utföras via KTH:s elektroniska beställningssystem Wisum .

Förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning (FKU) används som metod i vissa av KTH:s ramavtal. Kontakta inköpsansvarig  för att få tillgång till den information och dokumentation som behövs för att göra detta.

Avsteg från att handla på ramavtal

Direktupphandling kan aldrig utföras om produkten / tjänsten ingår i ett ramavtal, utom om det finns exceptionella skäl. Sådana skäl kan vara:

  • Om du har en etablerad metod eller en serie experiment som har körts under en längre tid med samma produkter.
  • Om du måste använda en viss produkt på grund av tekniska skäl eller eftersom den endast säljs av ett företag.
  • Det är inte OK att köpa en produkt utanför avtalet bara för att det är billigare.

Det är skolchefen som godkänner om direktupphandling kan användas för ett inköp när man gör avsteg från ramavtal. Beslutet ska alltid vara skriftligt kontakta skolansinköpsansvarig för att få tillgång till det dokument som skall användas.

Följ sedan någon av CBH:s rutiner för upphandling .