Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Importera varor till Sverige från länder utanför EU

Import betyder att man tar in varor till Europeiska unionen (EU) från ett land utanför EU. Alla varor som du tar med från ett land utanför EU räknas som import vare sig det handlar om köp, gåvor eller att skicka vetenskapliga prover. Du måste själv ansöka om importtillstånd via Tullverket.

Detta måste du göra innan varorna skickas till dig:

  • Kontrollera om du kan ansöka om tillstånd att importera vetenskapliga instrument och apparater.
  • Du måste ansöka om tillstånd för tullfri import för varje vara som importeras. Detta tillstånd gäller i sex månader.
  • Det är viktigt att du ansöker i god tid innan importen eftersom beslutet måste finnas när varan deklareras för import.

Du hittar mer information på Tullverket|Tullfria varor .

Hur man ansöker om tullfri införsel

Offentliga eller privata institutioner med huvudsaklig inriktning på utbildning eller vetenskaplig forskning kan importera vissa varor från ett land utanför EU utan att betala någon tull eller moms. Det gäller bland annat djur för laboratoriebruk, biologiska och kemiska ämnen avsedda för forskning. Läs mer på Tullverkets hemsida .

Ansvarig för institutionen ansöker om tillstånd för tullfri import av läromedel, vetenskapligt och kulturellt material samt vetenskapliga instrument och apparater via blanketten Tullverkets blankett

  • Ansökan gör du i importdeklarationen
  • Tänk på att ansöka i god tid
  • Ett godkänt beslut gäller i tre år

Mer information angående införsel av varor till Sverige finns på Tullverkets hemsida  eller ring 0771- 520 520.