Till innehåll på sidan

Att använda e-postlistor

E-postlistor går till en grupp adresser och används för informationsspridning till gruppen som adressen går till. Det kan till exempel vara till en avdelning eller centrum.

Välj rätt kanal

Informationsspridning genom e-postlistor till en specifik grupp mottagare ska användas med försiktighet, då det finns många andra kanaler för detta ändamål.

Sprida information

Om du har information som du vill ska nå en specifik grupp på skolan eller KTH, kontakta kommunikationsenheten. ​​ De kan avgöra vilken kanal som är bäst lämpad att sprida informationen i. Våra mest använda kanaler för informationsspridning är EECS interna sidor  och nyhetsbrevet pEECS  som skickas ut varje vecka. Skolan har också en egen Facebooksida .

Slack

Skolan använder Slack som en intern kommunikationskanal. Där används olika typer av kanaler för olika sorters information, till exempel #eecs-general och #eecs-info-from-head-of-school. Du kan också skapa egna kanaler för dig och dina kollegor.

Slack på EECS

Epostlistor - befintliga och nya

Det finns e-postlistor till avdelningar och centra. Om du vill skapa en ny epostlista, rådgör gärna med Servicecenter , som kan ge dig lösningsalternativ.