Tips till nyhetsbrevet pEECS

Det är jättekul att du vill bidra med innehåll till nyhetsbrevet pEECS. Vi har satt ihop en guide hur du lättast går tillväga.

Tänk på att ditt innehåll antingen ska vara anpassat för hela skolan, eller till målgrupperna lärare, forskare, forskarstudernade eller verksamhetsstödet.

1. Deadline för innehåll i veckans pEECS är måndag 13:00, samma vecka.

För att vi ska kunna planera innehållet:

  • Skicka ett rubrikförslag.
  • Två meningar på engelska, så vi vet vad ditt innehåll är.

2. Deadline material är tisdag 13:00 samma vecka.

  • Text på engelska och svenska till nyhet som läggs i nyhetsflödet på EECS internsidor eller…
  • Länk till färdigt innehåll till exempel en artikel på både engelska och svenska.
  • En relevant bild om du har, eller bildidé.
  • Vi tar också emot tips på intressanta händelser som sedan kommunikationsenheten gör material på.

3. Mer om pEECS

  • pEECS kan målgruppsanpassas, bland annat till målgrupperna verksamhetsstödet, avdelningarna, doktorander och lärare. Det innebär att vi i samma brev kan rikta vissa nyheter enbart mot en utvald målgrupp. På så vis blir innehållet mer relevant och fler läser brevet.
  • pEECS skickas ut kl 9 varje torsdag.
  • Kommunikationsenheten lägger in materialet på intranätet, förutom på de sidor där andra är redaktörer.

Skicka ditt förslag och material till: communication-support@eecs.kth.se