Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) leds av skolchef, vice skolchefer, grundutbildningsansvarig (GA), ansvarig för fakultetsutveckling (FFA), forskarutbildningsansvarig (FA) och administrativ chef. De arbetar nära prefekter, avdelningschefer, administrativ chef och ansvariga inom administration.

EECS skolledning

Skolchef

Tillförordnade vice skolchefer

Ansvarig för fakultetsutveckling

Grundutbildningsansvarig

Forskarutbildningsansvarig

Vice Forskarutbildningsansvariga

Administrativ chef

Skolchefsgruppens uppgift, medlemmar samt mandat

Skolchefsgruppen består av skolchef, vice skolchefer, administrativ chef, grundutbildningsansvarig samt forskarutbildningsansvarig.

Kontakt