Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) leds av skolchef, vice skolchefer, grundutbildningsansvarig, administrativ chef och forskarutbildningsansvarig. De arbetar nära prefekter, avdelningschefer, administrativ chef och ansvariga inom administration.

Skolledning 1 januari – 11 april, 2021

  • Ann Lantz  är tf skolchef måndag – torsdag förmiddag.
  • Lars Nordström  är tf skolchef torsdag eftermiddag samt fredag.
  • Markus Hidell  är tf grundutbildningsansvarig.
  • Sonja Berlijn  startar på heltid som skolchef 12 april, men jobbar på EECS med sin introduktion några timmar i veckan från och med januari.

EECS skolledning

Tf skolchef 1 januari-11 april 2021

Skolchef från 12 april 2021

Vice skolchef med ansvar för fakultetsutveckling, tf skolchef torsdag eftermiddag samt fredag till 11 april 2021 

Tf grundutbildningsvarig 1 januari-11 april 2021

Administrativ chef

Forskarutbildningsansvarig

Skolchefsgruppens uppgift, medlemmar samt mandat

Skolchefsgruppen består av skolchef, vice skolchefer, administrativ chef, grundutbildningsansvarig samt forskarutbildningsansvarig.

Skolans delegation- och arbetsordning

Kontakt

Under perioden 1 januari - 11 april används funktionsadressen  för att nå skolledningen.