Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) leds av skolchef, vice skolchefer, grundutbildningsansvarig GA), ansvarig för fakultetsutveckling (FFA), forskarutbildningsansvarig (FA) och administrativ chef. De arbetar nära prefekter, avdelningschefer, administrativ chef och ansvariga inom administration.

EECS skolledning

Skolchef

Grundutbildningsansvarig och vice skolchef

Ansvarig för fakultetsutveckling och vice skolchef

Forskarutbildningsansvarig

Tf Administrativ chef

Rose-Marie Kellqvist Sundström är utsedd till tillförordnad administrativ chef medan rekrytering pågår efter Christina Zander. Anette Arling går in som tillförordnad chef för ekonomienheten.

Skolchefsgruppens uppgift, medlemmar samt mandat

Skolchefsgruppen består av skolchef, vice skolchefer, administrativ chef, grundutbildningsansvarig samt forskarutbildningsansvarig.

Kontakt