Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ändring av e-postsignatur

Publicerad 2018-01-11

Glöm inte att ändra din e-postsignatur med den nya skoltillhörigheten: skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Information om hur du går till väga finns publicerat på KTH:s intranät . Om du är osäker på ditt enhets- eller avdelningsnamn så kan du avvakta att lägga in det. När beslut kring namn fattas, kommer alla att bli uppdaterade via närmaste chef.