Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ann Lantz om lärardagen

Ann Lantz
Publicerad 2022-05-03

Vi har pratat med Ann Lantz, grundutbildningsansvarig på EECS, om lärardagen som gick av stapeln 25 april.

Hej Ann! Den 25 april genomfördes lärardagen. Vad avhandlade ni under dagen?

– Vi hade intressanta presentationer och diskussioner om KTH:s framtida utbildning, om systemstöd för kursanalyser samt diskriminering och trakasserier så som definitioner och information om var vi anmäler om vi har kännedom om att det förekommer.

Hade ni några gäster?

– Den här gången hade vi Anna Jerbrant, grundutbildningsansvarig på ITM och Joakim Lilliesköld. Båda är lärarrepresentanter i utbildningsnämnden och har därför arbetat mycket med att ta fram underlag för KTH:s framtida utbildning. Klara Folkesson från equality office deltog, och Lotta Gustavsson från gemensamt verksamhetsstöd samt Felicia Gustafsson från vår egen HR-grupp pratade om diskriminering och trakasserier.

Vilka diskussioner uppstod?

– Det blev bra diskussioner kring alla punkter. Det kom in önskemål om att vi borde haft mer tid för att diskutera framtida utbildning och om att få ta del av riktiga fall som anmälts som diskriminering.

– Det var väldigt trevligt att kunna träffas på plats och vi erbjöd även deltagande via Zoom. Av 64 deltagare valde 50 att delta på plats. Parallellt med lärarträffen pågick flera andra viktiga träffar på KTH varför vi valde att spela in vår lärarträff. Dessa inspelningar kommer tillsammans med träffens agenda läggas upp i socialgruppen EECS grundutbildning .

Kontakt