Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansök till SSF Framtidens Forskningsledare

Publicerad 2024-05-20

För nionde gången utlyser Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) sitt flaggskeppsprogram Framtidens Forskningsledare (FFL-9). Sedan starten år 2000 har programmet utlysts vart tredje år och cirka 150 framgångsrika forskare har deltagit. Nu ges 16 unga forskare möjlighet att delta.

Målet med programmet är att ge nyetablerade forskare med högsta vetenskapliga och pedagogiska kompetens möjlighet att utvecklas som forskningsledare. Personerna ska ha ambitionen att implementera forskningsresultat i samhället även utanför akademin och på ett senare stadium av sin karriär ta ansvar för en konstellation som är betydligt större än deras egen forskargrupp.

– Bland de forskare som examinerats i programmet Framtidens Forskningsledare finns flera av dagens stora forskningsledare i Sverige och utomlands. Stiftelsen var tidigt ute med att integrera ledarskapsutbildning, vilket är både krävande och mycket uppskattat, säger Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Under en femårsperiod får deltagarna ett anslag på 15 miljoner vardera och genomgår dessutom en omfattande ledarskapsutbildning.

Behörighetskrav:

  • Sökande ska ha avlagt svensk doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen, inom perioden 1 januari 2018 – 31 december 2020.
  • Det är endast tillåtet att ansöka till programmet en gång under karriären.

Krav:

  • Den sökande ska bedriva forskning inom naturvetenskap, teknik eller medicin.
  • Den sökande ska arbeta heltid vid ett svenskt universitet/högskola eller forskningsinstitut under anslagsperioden för att bygga upp en forskargrupp.

Ansökningsfrist: 26 augusti 2024 kl. 14.00

Beslut om tilldelning: juni 2025 Tidigare projektstart: augusti 2025

Ladda ner utlysningen här!

För mer information, kontakta: