Till innehåll på sidan

Ekonomienheten är underbemannad

– Så här kan du hjälpa till

Anette Arling, tf. chef för ekonomienheten
Publicerad 2022-09-21

EECS ekonomienhet är för närvarande underbemannad. Detta kommer under en period att påverka enhetens leveranser, bland annat genom längre ärendehantering och svarstider. Vi har pratat om läget med Anette Arling, tillförordnad enhetschef på Ekonomienheten.

Hej Anette! Berätta vad som händer på ekonomienheten just nu.

– Flera av våra ekonomer har valt att anta nya utmaningar och har slutat eller kommer sluta hos oss inom kort. Det skapar utmaningar för oss och gör att vi under hösten inte kommer att kunna ge den service som skolan är van vid.

– Vi har säkrat upp basfunktionerna som krävs för att hantera betalningar, som fakturor och reseräkningar, samt bokslut och budget 2023. Men vi hanterar också pågående externa projekt och avtal, där KTH har ett ansvar mot extern part.

Ekonomienheten måste nu fokusera på vissa uppgifter, och nedprioritera andra – berätta vad vi i verksamheten göra själva?

– Medan vi jobbar på att återgå till det normala ber jag framför allt om din förståelse. Alla på ekonomienheten gör vad de kan och gör ett fantastiskt arbete. Din förståelse gör det möjligt för oss att hantera hösten.

– Vi är tacksamma om du är ute i god tid, och om det är möjligt, förlänga dina deadlines. Du får gärna även fundera på hur viktigt det är att få svar på övriga frågor just nu.

Hon poängterar också att det finns mycket stöd i form av information på intranätet.

– Det finns mycket information och stöd på intranätet. Snart kommer till exempel information hur du som forskare ska kunna ansöka om projekt själv. Detta är i normala fall ett bra tillfälle att lägga en bra grund för kommande projekt, men detta kommer vi tyvärr inte att prioritera under hösten.

Vad gör ni för att lösa detta och hur ser tidsprognosen ut?

– På kort sikt försöker vi få in konsulter. Vi rekryterar också för fullt. Vi har precis avslutat en rekryteringsrunda, där vi har hittat två bra personer och nu har vi en ny omgång av annonser ute. Alla tips på kandidater emottages gärna.