Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hej Felicia Gustafsson!

Skolans kontaktperson i jämlikhet- och likabehandlingsfrågor

Felicia Gustafsson, som arbetar med jämlikhet och likabehandling
Publicerad 2021-11-24

Vi har pratat med Felicia Gustafsson, HR-handläggare på EECS. Hon berättar bland annat om skolans arbete inom jämlikhet- och likabehandlingsfrågor och om hur anmälan av trakasserier går till och hanteras.

Hej Felicia! Du jobbar som HR-handläggare på skolan, berätta lite om det.

– Vi jobbar brett på HR-enheten och jag är bland annat HR-kontakt till en avdelning och hanterar det löpande arbetet som hör därtill som rekrytering, hantering av anställningar, introduktion och avslut samt allt däremellan. Utöver det jobbar jag mycket med mina kollegor på HR med olika arbetsmiljödelar.

– Jag jobbar med jämlikhet- och likabehandlingsfrågor på olika sätt och är bland annat kontaktperson på skolan som anställda kan höra av sig till om de har blivit utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Eller om man vet eller misstänker att någon annan medarbetare blivit utsatt för det.

Så man kan anmäla trakasserier till dig, hur går en anmälan till?

– Ja det stämmer. Som första steg pratar jag och en HR-kollega med den som hört av sig till oss om det som hänt. Om personen sen vill fortsätta med en anmälan upprättar vi en sådan och en utredning enligt handläggningsordningen på KTH. Ibland leder det inte till en anmälan men det kan fortfarande behöva ses över på något sätt, om till exempel ett oönskat beteende ska upphöra. Alla ärenden ser olika ut och behöver behandlas därefter.

Hur ofta tar ni emot sådana ärenden?

– Om jag svarar utfrån de ärenden jag personligen fått till mig i år, är det en handfull ungefär. Och utav dessa är det något enstaka fall där personen i fråga velat gå vidare med en formell anmälan. Samtliga inkomna ärenden ska ändå givetvis hanteras även om insatserna och eventuella åtgärder då kan bli mer generella.

Du har tagit fram ett underlag till chefer som ska stötta dem i arbetet kring dessa frågor, berätta om det.

– På HR jobbar vi med att ta fram underlag till chefer som de kan använda sig av exempelvis vid arbetsplatsträffar. Det är dels information om vad exempelvis diskriminering och kränkande särbehandling är, vad som står i KTH:s uppförandekod och vart man kan vända sig för hjälp. Utöver det tar vi också fram material som kan användas till grund vid diskussioner kring dessa frågor.

– Det finns jättemycket och bra information att tillgå kring det här men inte så många konkreta case eller frågeställningar att använda sig av praktiskt. Syftet är att samla och skapa underlag som är lätta för våra chefer att använda sig av och som kan bidra till ett öppnare klimat kring de här frågorna. Jag tror det är viktigt att jobba proaktivt och bidra till ett öppnare samtalsklimat där vi kan få en bättre förståelse för varandras olikheter och olika synsätt. Detta kan vara ett sätt att bidra till det.

Kontakt