Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delta i valberedningen för EECS nya fakultetsnämnd

Kollegialt inflytande

Publicerad 2023-08-30

För att öka det kollegiala inflytandet i skolornas ledning, ska KTH implementera fakultetsnämnder på varje skola. Ledamöter till nämnden kommer att väljas via en valberedning bestående av skolanställda.

De nya fakultetsnämnderna planeras att starta i januari 2024. De ska stärka ett det kollegiala inflytandet och beslutsfattandet. Det gör det också möjligt för skolan att snabbt anpassa sig till den internationella forsknings- och utbildningsutvecklingen.

Beslutet att implementera fakultetsnämnd bygger på Gunnar Svedbergs rapport om kollegialt inflytande och beslutsfattande på KTH som kom den 15 maj.

Valberedningen bör bestå av minst fem representanter för lärare och forskare, varav en ordförande. Minst tre ledamöter ska vara anställda som professor eller lektor. Studenterna har rätt att företrädas av en valberedningsledamot.

Valberedningen ska presentera förslag på ledamöter, vice ordförande och externa ledamöter till skolans fakultetsnämnd.

Fakultetsnämnd kommer att bestå av sex lärare, två studentmedlemmar och två externa ledamöter. Den leds av skolchef.

Medlemmar i valberedningen kan inte bli nominerade till fakultetsnämnden.

Tidsram

  • 4 september kl. 10:00–11:00, möte med kollegor som är intresserade av att ingå i valberedningen.
  • 6 september ledamöter till valberedningen föreslås.
  • 12 september, rektorn beslutar om instruktioner och ledamöter till valberedningen.
  • 18 september valberedningen påbörjar arbetet.
  • 1 januari 2024 Fakultetsnämnd startar.

Registrera ditt intresse för att ingå i valberedningen till fakultetsnämnden

senast klockan 10:00 den 4 september.

Contact