Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lär känna den nya ekonomichefen

Karin Buzzi-Donato
Publicerad 2022-11-09

Hur kan ekonomienheten liknas vid en trädgård och vilka är de tre viktigaste erfarenheterna Karin tar med sig in i rollen? Möt EECS nya ekonomichef Karin och läs om hennes planer för ekonomienheten.

Karin Buzzi-Donato är några veckor in i rollen som EECS-skolans nya ekonomichef. Hon har stor erfarenhet av både ekonomi och ledarskap, och har jobbat både i privat och offentlig sektor. 

– En av de största anledningarna till att jag sökte det här jobbet är att jag verkligen uppskattar att få befinna mig i en lärande miljö. Och jag längtar efter att få större insikt i skolans expertisområden.  

Hon har tidigare jobbat bland annat som ekonomichef inom Region Uppsala, på Karolinska Institutet, INCF och på ett kommunalt fastighetsbolag. 

– Från mina tidigare erfarenheter tar jag främst med mig tre lärdomar; att jobba med ekonomi är att jobba med service, det är livsviktigt med bra arbetsmiljö och vikten av att kunna prioritera och effektivisera.

Ekonomi är en servicefunktion 

Ekonomienheten på EECS är en servicefunktion. Men så ser det inte ut i alla verksamheter. Det är ändå tydligt att Karins erfarenheter bevisar det viktiga i att känna sin målgrupp. 

– Ekonomienhetens viktigaste antagande är att serva verksamheten. Vårt jobb är att ta fram bra underlag för andra att kunna fatta beslut kring. Målgrupp och syfte måste bestämma hur rapporten utformas. 

Framåt hoppas hon att kunna flytta enhetens fokus från uppföljning av utfall till att bli mer planerande.

– Ekonomienheten ska vara delaktig i att planera framåt utifrån kvalitetssäkrat historiskt utfall. Hur vi jobbar ska underlätta för verksamheten att göra rätt saker. På ett så effektivt sätt som möjligt. 

Bra arbetsmiljö – bättre resultat 

Karin vill att alla medarbetare ska få energi av jobbet, inte tvärtom.

– Jag vill att vi i gruppen väljer att prioritera bra bemötande. Vi ska locka fram det bästa hos varandra. 

Karins främsta mål är att skapa förutsättningar för gruppen att kunna uppfylla verksamhetens mål. 

– Jag tänker på enheten som en trädgård som behöver sol, vatten, omsorg och gödsel. Det är min uppgift att ta reda på vad varje individ behöver. Att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Så min största utmaning blir att räcka till och hinna med.

Effektivisera arbetsstrukturen 

En chefs uppgift är att underlätta för medarbetarna att göra rätt prioriteringar och möjliggöra effektivt arbete.  

– Tydliga prioriteringar, annan mötesstruktur, förbättrad teknik och mindre manuellt arbete kommer att göra oss mer effektiva, förebygga stress och frigöra mer tid till analys och planerande arbete. 

Karin ser också positivt på samgåendet och de nya institutionsteamen. 

– Det kommer att hjälpa oss att ge ett mer likvärdigt stöd för alla och att bli mindre personberoende. Vilket i sin tur minskar stressen för medarbetarna. 

Utöver den egna gruppen vill hon också förbättra samarbetet med andra enheter. 

– Vi ska kunna jobba tillsammans, både horisontellt och lodrätt. Men det kommer också att ge oss tillgång till kompetens och bättre förståelse för verksamheten i sin helhet. 

På fritiden 

När Karin inte jobbar sysselsätter hon sig gärna med annat. Hennes största intressen är att umgås med barn och barnbarn, sina hundar eller i stallet hos hästen.

– Att vara med djuren, framför allt i stallet, är min största avkoppling. Där släpper jag allt annat och fokuserar på här och nu, säger Karin. 

Självklart har du följdfrågor om alla tre intressen: 

  • Två av tre barn har pluggat datavetenskap på KTH. Barnbarnen är 1,5 och 3,5 år gamla. 

  • Hundarna är en Cavalier King Charles och två små bonushundar, Yorkshireterriers.  

  • Hästen är läromästare i hoppning, en blandning mellan Holsteiner och Engelskt fullblod.