Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medarbetarundersökning FAQ

Illustrations vector created by stories
Publicerad 2021-06-10

Här hittar du frågor och svar kring EECS medarbetarundersökning.

Vilka kan besvara enkäten?

• All personal som har varit anställda 6 månader eller mer (fram till 1 juni 2021) och vars anställning omfattar 50 procent eller mer. Detta gäller även de som är tjänstlediga mer än 50 procent. 

• Medarbetare som är föräldralediga eller sjukskrivna. 

• Stipendiater, även om de inte formellt har en anställning.

Hur lång tid tar det att svara på enkäten?

Cirka 15 minuter.

Kan jag lita på att svaren är anonyma?

Ja, medarbetarundersökningen görs i samarbete med Avonova, som håller i både utskick och sammanställning av resultat.

De säkerställer att ingen inom skolan kommer kunna se vem som svarat eller inte. Enkäten är helt anonym.

Måste ska jag svara?

Det är inte obligatoriskt att delta i undersökningen men om du vill vara med att påverka din och skolans arbetsmiljö är det här ett viktigt tillfälle.

Går det att se vilka/vilken medarbetare som inte svarat på enkäten?

Nej, det går inte att se. Skolan kommer bara att få veta hur många som svarat för att se hur svarsfrekvenser ser ut.

Hur länge ligger enkäten ute?

Enkäten ligger ute mellan den 10 juni och 1 juli.

Vilka ska välja "chef" under "befattning"?

Det är chef med personalansvar som ska välja detta, till exempel avdelningschef och prefekt.

Det finns ingen möjlighet att välja befattning "biträdande lektor". Vad ska jag välja då?

Välj denna gång befattningen "lektor".

Är detta en medarbetarundersökning som genomförs på hela KTH?

Nej, detta är en undersökning som är initierad av EECS skolledning och är inte en satsning för hela KTH.

Min arbetsgrupp är färre än tio personer, så vi kommer inte få en egen resultatrapport. Är det någon idé att jag svarar?

Ja, alla svar ingår i institutionens och skolans resultat, så dina svar är viktiga även om du tillhör en liten arbetsgrupp.

Vad händer med resultatet?

Resultatet kommer att redovisas på skolnivå, institutionsnivå och avdelningsnivå. Skolledningen vill veta hur arbetsmiljön är på skolan för att kunna se vart det finns behov av förbättringar, men också ta vara på och utveckla de delar som är bra inom vår arbetsmiljö.