Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Minnesord för Stefan Arnborg

Bild på KTHs borggård och Stefan Arnborg.
Stefan Arnborg
Publicerad 2024-05-24

Det har kommit till skolans vetskap att Professor Emeritus Stefan Arnborg avled 29 oktober 2023, 78 år.

Född 1945 i stadsdelen Östermalm och med intresse för teknikens värld var vägen kort till KTH. Efter nio års studier disputerade Arnborg i 1972 i teknisk fysik. Han hade redan hunnit med lite konsultjobb för bland annat IBM, men det var främst vid Försvarets forskningsanstalt (FOA; numera FOI) han utvecklade sin kompetens vidare.

Vid FOA användes grafer för att representera samband. Detta ledde Arnborg till att studera algoritmer på olika specialklasser av grafer. Idag är detta ett eget internationellt forskningsämne men på 70-talet var det ett helt nytt ämne. 

Mångsidig och respekterad

Efter några år som systemutvecklare hos Philips Data Systems återvände Arnborg till KTH i 1982 som professor där han stannade till sin pension. 

Han var en mångsidig forskare som handledde över 20 doktorsavhandlingar och som blev djupt engagerad i KTHs utbildning. Under lång tid var han ansvarig för civilingenjörsprogrammet i datalogi. Detta växte under hans ledning till Sveriges mest eftertraktade utbildning inom datalogi.

Arnborg blev en av Sveriges mest respekterade experter inom datalogi och spelade en helt avgörande roll för områdets utveckling även i våra grannländer.

Men hans intellekt var inte begränsat till en enda sfär. Han besatt insikter inom ett brett spektrum av humanistiska ämnen, inklusive filosofi, idéhistoria och språkvetenskap. Hans torra humor och rika associationsförmåga resulterade i välformulerade observationer av det akademiska livet i allmänhet och lokala företeelser på KTH i synnerhet.

Sina sista år tillbringade han med att bygga Fjärrskådandets Paviljong, ett hus beläget på en utkiksplats på Tyresö utanför Stockholm. 

Arnborg efterlämnar barn och barnbarn.