Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Möt EECS nya ledning

EECS ledning Joakim Lilliesköld, Markus Hidell, Ann Lantz, Lina Bertling Tjernberg och Henrik Artman
EECS ledning, från vänster: Joakim Lilliesköld, Markus Hidell, Ann Lantz, Lina Bertling Tjernberg och Henrik Artman. György Dán saknas på bilden.
Publicerad 2024-04-16

Rekryteringen av vice skolchefer på EECS är klar och den nya ledningen, ledd av skolchef Ann Lantz, är på plats. Här kan du läsa om vad de tycker om sina roller och vad de kommer fokusera på.

Markus Hidell, ställföreträdande skolchef och Grundutbildningsansvarig (GA)

– Som ställföreträdande skolchef kommer jag att arbeta nära skolchefen och göra mitt bästa för att bidra till utveckling av utbildning, forskning och samverkan med övriga samhället. Jag kombinerar den nya rollen med mitt uppdrag som GA, som upptar större delen av min tid. Jag kommer alltså att ha ett fortsatt fokus på utbildningen och arbeta med att utveckla denna i olika perspektiv som ämnesmässigt innehåll, kvalitet, samt dimensionering och ekonomiska förutsättningar.

– Kombinationen av rollen som ställföreträdande skolchef och uppdraget som GA ger bra handlingsutrymme för att kunna arbeta brett med fortsatt utveckling av utbildningsutbudet och hur det kopplar till våra lärares arbetsmiljö. Jag ser mycket fram emot att samspela med den nya skolledningen både vad gäller fakultetsförnyelse, forskningsförutsättningar och skolans förändringsarbetet i stort.

Joakim Lilliesköld, vice skolchef med inriktning mot förändringsledning

– Efter många år med centrala utvecklingsuppdrag inom digitalisering och framtidens utbildning så känns det väldigt roligt att komma tillbaka till skolans verksamhet och jobba med vår utveckling. Vi är KTH:s största skola och vi växer fortfarande.

– Som vice skolchef med inriktning mot förändringsledning kommer jag arbeta med att med att utveckla våra interna strukturer och processer. Det innebär att jag kommer att stödja arbetet när verksamheten i Kista ska flytta in till Campus och den reformagenda som skolan ska ta fram på uppdrag av rektor. Jag ser fram emot att arbeta med skolans utveckling så att vi ska bli effektivare och fortsatt relevanta och framgångsrika.

Lina Bertling Tjernberg, vice skolchef med inriktning mot forskningens förutsättningar samt impact

– Som vice skolchef vid EECS kommer jag att fokusera på att skapa bästa möjliga förutsättningar för forskningen vid EECS och bidra till KTH:s vision  att ta ledning för en hållbar samhällsutveckling. Vid EECS bedrivs forskning inom flera områden som revolutionerar dagens samhällsutveckling liksom artificiell intelligens, cybersäkert, digitalisering, elektrifiering och fusion där både teknik och människa är i centrum. Det finns oanade möjligheter för forskningensimpact inom dessa områden.  

– Vad jag kommer bidra med är att: synliggöra vår forskning, uppmuntra dialoger och samverkan inom våra forskningsmiljöer liksom med externa, och bidra till att vi positionerar oss på strategiska arenor. Jag vill bidra till att vi driver nationell och internationell utveckling inom våra strategiska forskningsområden och stödja forskare från forskning till företagsamhet. Jag kommer även representera EECS exempelvis i olika center och kommittéer.

– Det är ett stort förtroende och ära att ta denna roll. Med mina erfarenheter från ledningen av energiplattformen , flera internationella och nationella forskningsvistelser, samt engagemang i olika rådgivande roller, ser jag fram emot att bidra till KTH:s framgång.

Henrik Artman, vice skolchef och ansvarig för fakultetsutveckling (FFA)

– Efter en hektisk höst och vår i rollen som FFA känns det roligt att våga lyfta blicken och med tillförsikt kunna börja arbeta tillsammans med Markus Hidell i hans roll som GA med göra en bredare och framtidsinriktad inventering av vilka lärare och forskare vi behöver och har råd med. Som FFA kommer jag fortsätta arbeta för att rekryteringarna ska kunna gå något fortare, men också för att vi som skola ska bli bättre på att rekrytera och befordra jämlikt.

– Jag kommer också, efter att ha blivit varm i kläderna angående rekryterings- och befordransprocesserna, arbeta för att i högre grad kunna coacha våra forskare och lärare. Det är många utmaningar men med så gott sällskap som den nya skolledningen utgör är jag säker på att det går bra. Det mest spännande är förstås att man aldrig riktigt kan förutsäga arbetet.

Kontakt

EECS ledning