Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Översynsrapporten

Publicerad 2018-07-03

I slutet av oktober 2017 beslutade rektor Sigbritt Karlsson att en översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH skulle göras. Läs slutrapporten och åtföljande beslut här.

Nu har beslutet och rapporten om förvaltningsöversynen kommit.

Vad innebär det för EECS och de andra skolornas verksamhetsstöd? 

Exakt hur verksamhetsstödet kommer att utformas vet vi inte så mycket om än, precis som för EECS när skolorna gick samman så är detta en lång process och inget kommer att ske över en natt. Det man kan utläsa av beslutet är att det är i linje med rapportens huvuddrag. Utvecklingsplanen för KTH visar också på att vi går i riktning mot "Ett KTH" med mer enade processer och större samverkan mellan skolor och UF.

Inom EECS verksamhetsstöd har förändringsarbete i denna riktning redan påbörjats. 

Vi har från vår skola också med två representanter, undertecknad och Christina Zander, i den styr- och referensgruppen som rektor tillsatt för det fortsatt arbetet.

Undrar du över något kring översynen vänd dig till din närmaste chef.

/Jens Zander, skolchef