Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rektorsgruppens årliga skolbesök

Mötets deltagare
Publicerad 2021-04-01

Varje år besöker KTH:s rektor Sigbritt Karlsson samtliga skolor tillsammans med prorektor Mikael Östling och universitetsdirektör Kerstin Jacobsson. Syftet är att ge ledningen en bättre bild av det som sker på KTH och ge skolorna tillfälle att berätta om sin verksamhet. Årets möte var digitalt med fokus på positiva nyheter och utveckling.

Sonja Berlijn, skolchef på EECS

Vi bad vår nya skolchef Sonja Berlijn kommentera mötet som ägde rum 29 mars.

Kan du ge oss lite bakgrund, varför dessa årliga möten?

– Det här är ett möte både för att rektorsgruppen ska bli uppdaterad vad som händer på skolan, men också för att vi i skolledningen ska höra vilka förväntningar som ställs på oss från bland annat universitetsstyrelsen , och om det är något särskilt vi ska fokusera på. Det är ett bra tillfälle för en gemensam dialog helt enkelt.

Berätta, vad diskuterades på mötet?

– KTH:s rektorsgrupp uttryckte att vår skola är stark i både utbildning och forskning med ämnen som står mitt i samhällets utmaningar. De betonade också att vi är KTH:s största skola med både styrkor och utmaningar och att det också krävs mycket för att behålla vår plats i den internationella rankingen, man kan alltid bli bättre. Det kändes mycket positivt att höra.

”Jag är övertygad om att vi hela tiden måste bli bättre för att visa oss konkurrenskraftiga inom utbildning och forskning” Sigbritt Karlsson, rektor.

Hade rektor några uppmaningar?

– Ja, det hade hon, vi ska fortsätta jobba med alla mål satta i KTH:s övergripande strategiska dokument. Sigbritt har också en förväntan att så många som möjligt på EECS fortsätter att jobba med KTH:s utveckling så att KTH behåller konkurrenskraften. Alla kan bidra.

– Sigbritt nämnde även några utmaningar, hur viktigt det är att vi fortsätter att rekrytera fler kvinnor och att vi är tydliga med KTH:s krav på tvåspråkighet, man behöver kunna prata både svenska och engelska för en karriär på KTH. Det finns tydliga förväntningar från regeringen i den frågan. 

Kan du säga något om vad universitetsdirektör och prorektor tog upp?

– Prorektor Mikael Östling berömde skolan för all fakultet som är involverad i KTH:s samarbeten med våra strategiska partners. Jag sitter ju i samma översynsgrupp som honom som handlar om just partnerskap och han berättade kort om det arbetet. Mikael hade också önskemål att se närmare på hur vi bäst kan utnyttja KTH:s campus olika lokaliseringar, något som vi får fortsätta ha dialog om.

– Universitetsdirektör Kjerstin Jacobsson tog upp hur otroligt mycket KTH har vuxit som organisation och vad det innebär för utmaningar gällande smidiga arbetsprocesser. Hon nämnde bland annat det pågående arbetet med HR och digitalisering och lokalförsörjningsprocessen. Jag uppskattar hennes uppmaning som hon avslutade med – att hon ser fram emot mycket samarbete mellan fakultet och administration eftersom vi tillsammans jobbar och bidrar till samma sak.

Vad tog du upp om EECS?

Bara positiva saker förstås! Jag valde att ta upp hur fantastiskt bra alla jobbat under pandemin, inte minst med all omställning relaterat till utbildning samt att vi har en pågående förändring i skolans ledning som kommer att påverka alla. Jag lyfte även att professor Viggo Kann fick årets JML-pris .

– Jag tog också upp några av mina fokusområden det här läsåret, strategi, strategisk partnerskap, digitalisering, samt att vi ska göra ett årshjul så att vi kan jobba proaktivt och effektivt samt att jag håller på att se över all mötesstruktur.

Visst var det så att prefekterna, verksamhetsstödet och doktorandrådet även lyfte några goda exempel? När kommer vi få ta del av dem?

Ja, alla prefekter samt verksamhetsstödet och doktorandrådet hade förberett varsin bild med goda exempel som presenterades under mötet. Eftersom det var så mycket bra kommer jag att visa och berätta mer om dem på personalmötet för alla anställda  (AEM) 15 april. Så jag vill uppmana alla nyfikna läsare att zooma in då så får du höra mer om hur jag som ny skolchef kommer jobba och om KTH:s prioriterade områden. 

Något du vill avsluta med?

– Stort tack till alla som bidrog till detta möte! Jag ser fram emot nästa års besök då vi förhoppningsvis kan mötas på campus.

Save the date – Personalmöte för alla på EECS 15 april

All Employee Meeting 15 april   (Zoomlänk kommer på skolans interna sidor)

Ställ en fråga till Sonja innan mötet via detta formulär

Deltagare på mötet

Rektor Sigbritt Karlsson, prorektor Mikael Östling, universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, tf skolchef Ann Lantz, skolchef Sonja Berlijn, vice skolchef Lars Nordström, forskarutbildningsansvarig Håkan Hjalmarsson, tf administrativ chef Rose-Marie Kellqvist Sundström, prefekt CS Thomas Sjöland, prefekt EE Hans Edin, prefekt HCI Henrik Artman, prefekt IS Mikael Skoglund, förvaltningskoordinator Elina Bjurbäck och kommunikationsansvarig Johanna Järnfeldt.