Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Säg vad du tycker i KTH:s medarbetarpuls

Finns i din inkorg nu

Elizabeth All och Ann Lantz
Publicerad 2023-02-07

Den sjunde februari fick du en inbjudan via mejl till att göra KTH:s medarbetarundersökning. Missa inte chansen att bidra med dina synpunkter och att vara med och påverka din arbetsmiljö!

Nu har den första enkäten i KTH medarbetarpuls skickats ut till alla som varit anställda i minst tre månader. KTH medarbetarpuls är en ny medarbetarundersökning bestående av kortare enkäter som skickas ut kvartalsvis. Dina svar är anonyma och resultat redovisas inte för grupper om färre än sju respondenter.

Den tidigare inplanerade medarbetsrundersökningen vid skolan kommer därmed inte att genomföras.

I samverkan med facket

Det nya verktyget för undersökningen är upphandlat i ett samverkansprojekt med de fackliga organisationerna som även har deltagit i processen, följt arbetet och kontinuerligt kommit med inspel till personalavdelningen.

– KTH medarbetarpuls är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att granska vår arbetsmiljö. Resultatet kommer ligga till grund för initiativ som vi tillsammans behöver arbeta med för att förbättra vår arbetsmiljö, säger Elizabeth All, HR-ansvarig på EECS.

– Jag skulle vilja uppmana er alla att ta vara på möjligheten att påverka er arbetsmiljö, säger tillförordnad skolchef Ann Lantz. Jag ser det som ett verktyg för att kunna göra skillnad och skapa en dialog mellan chefer, skyddsorganisation och medarbetare.

KTH medarbetarpuls

En anonym länk till enkäten har mailats ut från vår samarbetspartner Populum med avsändaren noreply@populum.io.

KTH medarbetarpuls

Kontaktpersoner vid frågor