Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Samarbete över organisationsgränser”

EECS reformagenda

Skolchef EECS Ann Lantz
Publicerad 2024-06-11

Alla skolor på KTH har utformat egna reformagendor. Vid EECS är huvudfokus på att förbättra utbildningsutbudet. Skolchef Ann Lantz har som vision att de förändringarna som nu arbetas fram ska resultera i framgång och stärkt konkurrenskraft.

Vad tänker du om KTH:s övergripande mål och vision?

– Övergripande mål och vision har ett format som skiljer sig från tidigare motsvarigheter. Det är positivt och enklare att ta till sig tycker jag. Den lägger ramverket som vi har att förhålla oss till ute på skolorna.

Varför en reformagenda och hur definierar du den?

 – För mig är en reformagenda lite som en utvecklingsplan. Den anger viktiga områden och pekar i en riktning och vi på skolorna kan utifrån den planera skolans arbete framåt samt fundera över hur vi gemensamt kan arbeta för KTH:s bästa.

Vad ska skolan åstadkomma i verksamheten och som kopplar till KTH:s övergripande mål och vision?

– Vi ser över utbildningsutbudet, arbetar med ekonomi i balans, fokuserar på jämställdhet i form av fördelning i stort men också hur olika uppdrag fördelas, samt hur vi ska utnyttja våra lokaler på bästa sätt och samlas på KTH Campus.

Varför är just dessa reformer viktigast att göra?

– Mycket drivs av ekonomi i balans men vi vill också höja kvalitet i vår verksamhet. Det kan upplevas som mycket och stora förändringar som pågår just nu och att det blir rörigt och skapar en del oro. På sikt tror jag att vi kommer att få det mycket bättre.

Hur ska det gå till?

– Det finns olika arbetsgrupper och personer som är djupt involverade i förändringsarbetet. Vi lär oss och får mer och mer en helhetsbild över vår verksamhet. Det som är roligt är att vi samarbetar över organisationsgränser och på olika nivåer för att kunna genomföra arbetet.

Text: Charlotta Alnersson