Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storslam för EECS i beviljade medel

Celebration
Sexton forskare från EECS får bidrag till sina projekt.
Publicerad 2023-11-14

Vetenskapsrådet (VR) meddelade nyligen vilka forskare i Sverige som får projektbidrag inom natur- och teknikvetenskap. Och det har gått bra för EECS forskare i denna omgång – 16 forskare får över 60 miljoner kronor.

Bland VR:s beviljade bidrag finns 16 forskare vid EECS, som tillsammans beviljats projektbidrag på över 60 MSEK över åren 2023–2027. Här är de forskare som beviljats anslag. 

Per Peterson, Avdelningen för Elektromagnetism och fusionsfysik 

Projekttitel: Volfram och Bor som plasma mötande material i fusions experiment

3 935 000 kr.

Simon Alexanderson, Avdelningen för tal, musik och hörsel 

Projekttitel: Integrerad syntes av tal, gest och ansiktsuttyck för virtuella karaktärer. 

3 800 000 kr.

Matthias Becker, Avdelningen för elektronik och inbyggda system 

Projekttitel: Orkestrering av uppgiftskedjor för att möta end-to-end fördröjningar i komplexa inbyggda system. 

4 000 000 kr.

Jonas Beskow, Avdelningen för tal, musik och hörsel 

Projekttitel: Text-till-teckenspråksöversättning med generativ AI. 

4 200 000 kr. 

Roberto Bresin, Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign 

Projekttitel: Icke-verbal kommunikation av osynlig information: nya metoder för att kommunicera komplex och otillgänglig information genom ljud. 

3 904 000 kr.

Dimos Dimarogonas, Avdelningen för reglerteknik 

Samtidig nätverksidentifiering och spatiotemporal uppgiftsplanering för multiagentsystem.  

4 110 000 kr.

Carlo Fischione, Avdelningen för nätverk och systemteknik 

Projekttitel: WIDCOMP - Wireless Digital Computations. 

5 096 000 kr.

Lorenzo Frassinetti, Avdelningen för Elektromagnetism och fusionsfysik 

Projekttitel: Effekt av bränsletypen på piedestalen och global prestanda i JET, ITER och framtida fusionskraftverk. 

2 850 000 kr.

Joakim Jaldén, Avdelningen för teknisk informationsvetenskap 

Projekttitel: Tolkningsbara, effektiva, och pålitliga signalbehandlingsalgoritmer via utfälld optimeting.  

3 900 000 kr.

Mariana Dalarsson, Avdelningen för Elektromagnetism och fusionsfysik 

Projekttitel: Guldnanopartiklar för högfrekvent djup hjärnstimulering. 

2 850 000 kr. 

Mikael Johansson, Avdelningen för reglerteknik 

Projekttitel: Resurs-effektiv optimering av modeller för maskininlärning. 

3 904 000 kr. 

Hedvig Kjellström, Avdelningen för robotik, perception och lärande 

Projekttitel: ANITA: ANImalisk översäTtAre. 

4 100 000 kr.

Atsuto Maki, Avdelningen för robotik, perception och lärande 

Projekttitel: Halvövervakad djupinlärning med klassmässigt obalanserade data.  

3 800 000 kr. 

Tobias Oechtering, Avdelningen för teknisk informationsvetenskap 

Projekttitel: Maximera integritet och användbarhet: Fallet för PML. 

5 200 000 kr.

Cristian Rojas, Avdelningen för reglerteknik 

Projekttitel: Att tänja på gränserna för olinjär datadriven MPC. 

4 110 000 kr.

Henrik Sandberg, Avdelningen för reglerteknik 

Projekttitel: Rörligt försvar mot regulatorattacker i cyberfysiska system. 

5 000 000 kr.

Mikael Skoglund, Avdelningen för teknisk informationsvetenskap 

Projekttitel: Information, generalisering och optimering. 

4 110 000 kr. 

Lista över beviljade bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023