Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studenter och anställda: Uppdaterad information om explosionen i Kista

Publicerad 2023-01-18

Tidig morgon 18 januari skedde ett sprängdåd vid kl 4.30 i byggnaden Electrum 1 i Kista där KTH har lokaler. Här kan du läsa en uppdatering om händelsen.

UPPDATERING TORSDAG 19 JANUARI:

  • Alla fönster är skyddstäckta och allt glas och bråte är bortstädat. Finstädningen görs i helgen av städfirma.
  • Alla tak har blivit inspekterade och godkända av byggfirman och Akademiska Hus. Ingen rasrisk föreligger
  • De möbler som blev förstörda är utbytta
  • De rum som fortfarande inte går att använda kan tidigast bli klara måndag morgon.

----

Polis, räddningstjänst och driftpersonal från Akademiska Hus och EECS var snabbt på plats. Polisen har inlett en brottsutredning om allmänfarlig ödeläggelse men utifrån nuvarande information finns det ingen direkt hotbild mot KTH och dess verksamhet i Kista. Det betyder att undervisning och laboratorieverksamhet pågår som planerat. Skulle situationen förändras kommer EECS krisledningsgrupp informera att om det.

Skadornas omfattning

Skadorna på byggnaden omfattar entrépartiet på Isafjordsgatan 22, lindriga invändiga skador i glasgatan samt några fönsterrutor mot innergården, främst på entréplan. Räddningstjänst och brandkår kunde omgående bedöma att det inte är farligt att vistas i fastigheten. De 30-tals kontorslokal som fick materiella skador jobbas det nu med att göra tillgängliga igen så fort som möjligt. Byggnaden, utöver det avspärrade entréplanet, har därmed kunnat vara öppen under dagen och det har gått att arbeta på plats på övriga våningsplan. Studentsektionens lokaler är inte berörda, det samma gäller Elektrumlaboratoriet i Kista. Servicecentret kommer hålla öppet som normalt.

Provisorisk entré

Efter att polisen hävt avspärrningen påbörjas arbetet med att bygga igen entrén. Därefter kommer det byggas en provisorisk entré. Under tiden då vi jobbar med den provisoriska entrén hänvisar vi till entrén vid Kistagången 16, som är fastighetens huvudentré, eller Isafjordsgatan 26 som också är tillgänglig för passage. Garageentrén på Isafjordsgatan 18B är också öppen för passage så garagehyresgäster har tillgång till, och kan inifrån garage, ta sig vidare in i fastigheten.

Ökad säkerhet

För att öka säkerheten och tryggheten i och runt byggnaden kommer det tills skalskydd och entré är säkrade att finnas väktare på plats dygnet runt från det att polisen har tagit bort sina avspärrningar.

Stöd

Personal på EECS som har behov av samtalsstöd kan kontakta sin närmaste chef för vidare stöd via Företagshälsovården, Avonova.

Studenter som har behov av samtal kan kontakta Studenthälsan .