Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidslinje för arbetet på EECS

Planering för kommande året

Publicerad 2017-11-17

Fokus för skolan under 2017 och 2018.

2017 Händelser och aktiviteter
Under november/december

Avdelningsdialog 1

vecka 45: Media technology and interactive design, Theoretical Computer Science, Computional Science and Technology
vecka 46: Software and Computer Science, Information Science Engineering, Automatic Control, Electromagnetic Engieering
vecka 47: 'Robotics, Perception and Learning', Micro and nanosystems, Electronics, Space and Plasma Physics, 'Speech, Music and Hearing'
vecka 48: Fusion Plasma Physics, Devices and curcuits, Electric Power and Energy Systems
vecka 49: Communications Systems, Network and Systems Engineering

 möter samtliga avdelningar

15-16 november

Skolsamverkansgrupp: möte 1

Samverkan och beslut om:

 • Forskarutbildningsansvarig (FA), vice FA, Grundutbildningsansvarig (GA), vice GA:s (skolchefs beslut)
 • Funktionsansvariga inom verksamhetsstödet (skolchefs beslut)
 • Skolnamnet (rektors beslut)

Alla beslut

Slutet på november

Diskussion: utredningsdirektiv

Översyn av programstrukturen inom grundutbildningen
Utkast till avdelningarna 21 november 2017

6 december

Skolsamverkansgrupp: möte 2

Samverkan och beslut om:

 • Future faculty-ansvarig och jämställdhets- och mångfaldsansvarig (skolchefs beslut)
 • Organisation för 2018: inklusive avdelningschefer, arbetsordning och personalfördelning (skolchefs beslut)
 • Utredningsdirektiv och arbetsgrupp: Översyn av programstrukturen inom grundutbildningen (skolchefs beslut)
 • PA:s för grundutbildnings- och forskarutbildningsprogram (skolchefs beslut)
18 december

Skolsamverkansgrupp: möte 3

Samverkan och beslut om:

 • Miljö och hållbar utvecklingsorganisation
 • Arbetsmiljöorganisation
 • Skolkollegium
 • Rekryteringskommitté (fakultetskollegiet)
 • Verksamhetsplan och verksamhetsstöd 2018

Alla beslut

2018 Händelser och aktiviteter
Januari

Översyn av programstrukturen inom grundutbildningen

Arbetet startar
Januari/februari

Avdelningsdialog 2

Syfte: avdelningsintegration

 möter samtliga avdelningar

Februari

Översyn av programstrukturen inom grundutbildningen

Delrapport 1: Kartläggning

Mars/april

Samverkan och beslut om:

 • Skolorganisationen 2019

Alla beslut .

Mars/april

Utvecklingsplan 2019-2021

Arbetet startar

Gemensam resursfördelningsmodell

Arbetet startar

Juni

Samverkan och beslut om:

 • Utvecklingsplan 2019-2021
 • Inriktning för ny programstrukturen inom grundutbildningen
 • Gemensam resursfördelningsmodell

Alla beslut

Augusti - oktober

Verksamhetsplanering och budget 2019

Arbetet startar

Samverkan och beslut om:

 • Verksamhetsplan – Verksamhetsstöd 2019

Alla beslut

December

Översyn av programstrukturen inom grundutbildningen
Slutrapport: Detaljerat förslag till ny programstrukturen inom grundutbildningen

Kontakt: skolchefsgrupper och samverkansgruppen

Skolans samverkansgrupp