Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Vi ser fram emot en sommar full med aktiviteter i teknikens tecken!”

Fotoutställning med alumner i Kista galleria.
Publicerad 2021-06-15

Hej Alexandra Leyton, kommunikatör på EECS! Du jobbar bland annat med breddad rekrytering och har en del spännande grejer på gång i Kista.

Kan du berätta lite mer om vad KTH haft för aktiviteter i Kista?

Bubblenode

– Vi har haft inspirationsdagar för högstadieelever i samband med järvaveckan . Under dagen fick de prova att bygga en bubblenode, lära sig vad en ingenjör gör, och även luncha med våra studenter och ställa frågor. Vi har även samarbetat med våra alumner och studenter tillsammans med Citycon, som förvaltar Kista galleria. Du kan under sommaren hitta en fotoutställning med studenter och alumner i Kista Galleria.

Varför är detta viktigt?

– Det var första gången vi satsade på den här målgruppen i Kista, högstadieelever, speciellt under en pågående pandemi. Men vi tycker den här målgruppen är viktig av flera olika skäl; de är i en ålder där man har stora drömmar om vad man vill göra i framtiden, men också många frågor om vad det innebär att bli vuxen, att vara student mm. Vi ville också informera att vägen till att bli ingenjör kan se lite olika ut, många studenter har till exempel läst tekniskt basår efter gymnasiet för att kunna komma in.

Vad händer nu, fortsätter det under sommaren?

– Inför deras besök fick eleverna skriva ner vad de ville få ut av besöket, nu kommer vi göra en utvärdering och se vad eleverna har tagit med sig från besöket och hur vi kan bli bättre. Under sommaren har vi också ett samarbete mellan Inicio och Rinkeby- Kista Stadsdelsförvaltning. Under två perioder med början denna vecka kommer 15 gymnasieungdomar i taget arbeta med att ta fram ett koncept för en ny hybrid-ungdomsgård som kommer vara både fysisk och virtuell med fokus på teknik. Ungdomsgården är menad för ungdomar i åldrarna 15-19 år. Där stöttar även våra KTH-studenter med vägledning och inspiration medan Inicio har tagit fram konceptet.