Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

"Vad gör väl namnet?"*

Av skolchefen för EECS

Publicerad 2017-11-03

Skolchef Jens Zander skriver om skolans kommande namn.

Arbetgruppen för skolintegrationen har i sin slutgiltiga rapport föreslagit namnet: Skolan för elektroteknik och datavetenskap, med förkortningen EECS. Den engelska översättningen blir således: “School of Electrical Engineering and Computer Science”.

En anledning till att välja, vad en del skulle säga är ett rätt tråkigt namn, är att det är ett internationellt vedertaget uttryck och att skolans utbildnings- och forskningsprofil matchar väl med vad många externa kopplar just till det namnet. 

Det faktum att ledande universitet som MIT och UC Berkeley använder samma förkortning ger också en fingervisning kring vilken typ av skola vi vill vara. Trots att den formella processen kring beslutet av namn inte är färdig, så anser jag att förslaget har fått en bred acceptans hos de tre skolornas nuvarande avdelningschefer. Vi har dessutom bara fått positiv feedback på personalmöten på skolorna.

Med den bakgrunden har jag nu bett KTH:s rektor att fatta ett beslut om skolans nya namn. Detta betyder att namnet på den nya skolan blir officiellt inom två veckor. Om det skulle uppstå ett behov av att diskutera denna fråga ytterligare så kommer den möjligheten att finnas under våren, när vi förebereder skolans nya utvecklingsplan.

*"Vad gör väl namnet? Det, som ros vi kalla, med annat namn dock lika ljuvligt doftar.", William Shakespeare i Romeo och Julia

Kontakt