Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

6 steg från idé till färdig LL-kurs

Har du en idé till en Livslångt lärande-kurs? Så går du från idé till färdig kurs.

1. Förankra idén hos studierektorn på din institution.

Definiera kursens innehåll, nivå, förkunskaper och målgrupp.Du kan gå olika vägar;

  • Skapa ny kurs.
  • Kurs som utgår från andra kurser; programkurser eller uppdragsutbildning.

Tänk på att vara ute i god tid. I slutet av april behöver du ha ansökt om att starta kurser som ges under vårterminen året därpå. I slutet av oktober ansöker du om kurser som ska ges till hösten. Exakta datum kan variera mellan skolor och år.

2. Fyll i beslutsmallarna Inrättande av kurs. Om du skapar en LL-kurs från befintlig kurs behöver du inte fylla i mallarna igen.

I beslutsmallarna  fyller du bland annat i motiv för inrättande, kursplan och kort beskrivning av kursen. Fyll i båda dokumenten ”beslut” och bilaga”.

Studierektorn kompletterar med kurskod, kursgivande enhet, ämnesgrupp, utbildningsområde, huvudområde och vid behov särskilda behörighetskrav. Blanketten skickas sedan till kursplansgranskningskommitté[CA5] .

 Mer om process för inrättande av ny kurs på EECS.

3. Kursen granskas och godkänns.

  • Utbildningskansliet gör slutlig granskning, förmedlar beslutet och tillhörande bilagor till GA och skolchef som signerar beslutet.
  • Utbildningskansliet registrerar data i Ladok.
  • Utbildningskansliet lägger in kursinformation i Kopps.
  • Kursplanen publiceras i kurs- och programkatalogen på kth.se.
  • Kursen utannonseras på antagning.se vid närmast kommande ansökningsomgång. Ansökningsperioderna är samma som för program.

4. Gör schemaunderlaget i Kopps.

Samma tider som gäller för LL-kurser som för programkurser. Så lämnar du in schemaunderlag

5. Marknadsför din kurs. Du kan ta hjälp av skolans kommunikatörer.

Kommunikationsavdelningen kan ge råd om hur du bäst marknadsför din kurs och hjälper dig ta fram marknadsföringsmaterial. Mejla communication-support@eecs.kth.se .

6. Nu är din alldeles egna kurs i gång! Njut av att möta yrkesverksamma och kunskapstörstiga människor.