Till innehåll på sidan

Beslutsmallar - inrätta kurs

Beslutsmallar för att inrätta kurs. Samma mallar gäller för alla utbildningsnivåer.

Till startsidan för process inrätta kurs och fastställa kursplan

Om mallarna

Mallarna ska användas när en kurs ska inrättas. Undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras.

  • Beslut med bilagor ska skickas till ladok@kth.se . När kursuppgifter registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. När kursuppgifterna finns i Kopps ska skolan skriva in kursplan samt övrig kursinformation i Kopps.
  • Kursplanen ska finnas på både svenska och på engelska. Den svenska versionen är den juridiskt bindande. Den engelska översättningen görs i Kopps med stöd av översättningsvertyg.

Mallar för e-signering

Beslut - Irättande av kurs (e-signering) (docx 79 kB)

Bilaga - Inrättande av kurs (e-signering) (docx 121 kB)

Kontakt

 Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av ledningskansliet  (VS/MO).

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-15