Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslutsmallar - inrätta kurs

Här finns beslutsmallar för processen "inrätta kurs".

Till startsidan för process inrätta kurs och fastställa kursplan

Om mallarna

Mallarna ska användas när en kurs ska inrättas. Undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras.

  • Protokoll med bilagor ska skickas till ladok@kth.se . När kursuppgifter registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. När kursuppgifterna finns i Kopps ska skolan skriva in kursplan samt övrig kursinformation i Kopps.
  • Kursplanen ska finnas på både svenska och på engelska. Den svenska versionen är den juridiskt bindande. Den engelska översättningen görs i Kopps med stöd av översättningsvertyg.

Nyheter

Från och med 2024-01-01 har rektor delegerat till skolornas fakultetsnämnder (tidigare skolchef) att inrätta kurs och fastställa kursplan.

Från och med 2024-02-06 har rektor också delegerat till skolornas fakultetsnämnder att besluta om kompletterande kursuppgifter.

Detta innebär att beslut om att inrätta kurs, fastställa kursplan och om kompletterande kursuppgifter fattas på nämndens möte och dokumenteras i mötets protokoll (beslutsmallen som skolchef använt behövs inte längre). 

Beslutsbilagorna för kursplan och kompletterande kursuppgifter påverkas mycket lite av förändringen. 

Den korta introducerande kursbeskrivningen som tidigare låg i beslutsmallen har tagits bort från mallen. Kursbeskrivningen hanterades tidigare av Ladoksupport, men ska nu istället läggas in av kursansvarig eller examinator via Om kursen och funktionen för att ändra uppgifter på sidan Inför kursval .

Mallar för kursplan och kompletterande kursuppgifter

Bilagor - Inrättande av kurs (docx 595 kB)

Kontakt

 Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av ledningskansliet  (VS/MO).