Till innehåll på sidan

Ansökningsstöd

Research support office (RSO) erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel, från förberedelse, initiering, ansökan och kontrakts- och avtalsfas till genomförande och rapportering.

Möte i konferensrum, en person som står och pratar, fyra personer som sitter. Foto: Olof Holdar

Forskare som förbereder en omfattande ansökan är alltid välkommen att kontakta RSO för stöd inom bland annat analys av utlysningstext, strukturering av projekt och ansökan och krav från finansiärer.

Analys av utlysningstext

RSO kan hjälpa dig i din analys av utlysningen och tillgänglig bakgrundsinformation. Vad är den bakomliggande viljan och intentionen med utlysningen?

Projektets och ansökans innehåll

RSO kan hjälpa dig att strukturera din projektansökan enligt finansiärens och utvärderarnas önskemål.

Finansiärens urvalskriterier och villkor

RSO erbjuder genomläsning av utkast till ansökan för feedback på ansökans struktur och hur väl den uppfyller finansiärens krav och kriterier.

Specifika frågor och krav

RSO kan hjälpa dig med specifika frågor om hur man adresserar finansiärens krav gällande till exempel etik, genusaspekter, öppen tillgång (open access) och exportkontroll.

Boka ett seminarium

Ni kan kontakta oss om ni, som grupp (skola, institution eller forskargrupp), vill boka ett seminarium. Nedan ser ni vilka seminarier vi erbjuder idag, men utifrån dessa ämnen kan vi även skräddarsy ett seminarium eller en workshop utefter era önskemål. Kontakta oss för att boka ett seminarium .

Allmänt

Research funding landscape in Sweden and Europe
How to succeed with your grant application
Creating a data management plan – DMP
How to write an application for ethics review

EU

Introduction to Horizon Europe
Proposal Writing for Collaborative Projects in Horizon Europe
Introduction to Pathfinder-programme within Horizon Europe
Impact in Horizon Europe proposals

Nationellt

National funding opportunities
The Wallenberg Foundations
Nomination for the Wallenberg Academy Fellows program
Wallenberg Research projects with high scientific potential
Wallenberg Scholars
Improve your Formas application with focus on the grounds of assessment for societal relevance and communication

Möte med en forskningsrådgivare

Du är alltid välkommen att kontakta oss angående din projektansökan och du kan även boka in ett möte med en av våra forskningsrådgivare.  För att maximera det stöd du kan få uppmanar vi dig att kontakta Research Support Office i god tid före tidsfristen för inlämning.

​​​​​​​Ladda nr RSO:s lathund över forskningsfinansiärernas allmänna villkor (pdf 309 kB) ​​​​​​​ avseende kostnadstäckning, indirekta kostnader (OH) samt behörig undertecknare på KTH av finansieringsavtal för respektive finansiär.

Vid frågor om budgetering, kontakta din lokala ekonom på skolnivå.