Till innehåll på sidan

Ansökningsstöd

Forskningshandläggare på RSO erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel; förberedelse, initiering, ansökan, kontrakt / avtalsfas, genomförande och rapportering.

Möte i konferensrum, en person som står och pratar, fyra personer som sitter. Foto: Olof Holdar

Förbereder du en omfattande ansökan är du alltid välkommen att kontakta Research Support Office för följande stöd:

Analys av utlysningstext

Vi kan hjälpa dig i din analys av utlysningen och tillgänglig bakgrundsinformation. Vad är den bakomliggande viljan och intentionen med utlysningen?

Strukturering av projektets och ansökans innehåll

Vi kan hjälpa dig att strukturera din projektansökan enligt finansiärens och utvärderarnas önskemål.

Analys av ansökan gentemot finansiärens urvalskriterier och villkor

Vi erbjuder genomläsning av utkast till ansökan för feedback på ansökans struktur och hur väl den uppfyller finansiärens krav och kriterier.

Specifika frågor och krav

Vi kan hjälpa dig med specifika frågor om hur man adresserar finansiärens krav gällande till exmpel etik, genus-aspekter, open access och exportkontroll.

Möte med en forskningsrådgivare

Du är alltid välkommen att kontakta oss angående din projektansökan och du kan även boka in ett möte med en av våra forskningsrådgivare.  För att maximera det stöd du kan få uppmanar vi dig att kontakta Research Support Office i god tid före tidsfristen för inlämning.

Ladda ner RSO:s lathund över forskningsfinansiärernas allmänna villkor (docx 55 kB)  avseende kostnadstäckning, indirekta kostnader (OH) samt behörig undertecknare på KTH av finansieringsavtal för respektive finansiär.

Vid frågor om budgetering, kontakta din lokala ekonom