Till innehåll på sidan

Ansökningsstöd

Research support office (RSO) erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel, från förberedelse, initiering, ansökan och kontrakts- och avtalsfas till genomförande och rapportering.

Möte i konferensrum, en person som står och pratar, fyra personer som sitter. Foto: Olof Holdar

Forskare som förbereder en omfattande ansökan är alltid välkommen att kontakta RSO för stöd inom bland annat analys av utlysningstext, strukturering av projekt och ansökan och krav från finansiärer.

Analys av utlysningstext

RSO kan hjälpa dig i din analys av utlysningen och tillgänglig bakgrundsinformation. Vad är den bakomliggande viljan och intentionen med utlysningen?

Projektets och ansökans innehåll

RSO kan hjälpa dig att strukturera din projektansökan enligt finansiärens och utvärderarnas önskemål.

Finansiärens urvalskriterier och villkor

RSO erbjuder genomläsning av utkast till ansökan för feedback på ansökans struktur och hur väl den uppfyller finansiärens krav och kriterier.

Specifika frågor och krav

RSO kan hjälpa dig med specifika frågor om hur man adresserar finansiärens krav gällande till exmpel etik, genus-aspekter, open access och exportkontroll.

Möte med en forskningsrådgivare

Du är alltid välkommen att kontakta oss angående din projektansökan och du kan även boka in ett möte med en av våra forskningsrådgivare.  För att maximera det stöd du kan få uppmanar vi dig att kontakta Research Support Office i god tid före tidsfristen för inlämning.

Ladda ner RSO:s lathund över forskningsfinansiärernas allmänna villkor (pdf 520 kB)  avseende kostnadstäckning, indirekta kostnader (OH) samt behörig undertecknare på KTH av finansieringsavtal för respektive finansiär.

Vid frågor om budgetering, kontakta din lokala ekonom på skolnivå.