Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Flytta e-post mellan olika konton

Lathundar för att flytta och/eller arkivera e-post från ditt KTH konto. Detta kan vara bra att göra innan till exempel dina studier eller anställning upphör.

Ändra hur mycket e-post som sparas lokalt i Outlook

Innan man exporterar eller flyttar e-post i Outlook behöver man ändra hur mycket e-post som sparas lokalt/offline. Ändra från standardvärdet 1 år till "All" (Allt) för att samtliga mejl i e-postkontot ska kunna exporteras eller flyttas.

Ändra hur mycket e-post som ska behållas offline (support.microsoft.com)

Exportera och importera e-post som .pst-fil i Outlook

I Outlook kan man välja att exportera sina e-postmeddelanden till en .pst-fil. Denna kan sedan importeras till ett annat e-postkonto. Vi rekommenderar inte att aktivt jobba mot en .pst-fil utan att det hellre används som ett arkiv.

Kopiera och flytta e-post

Om man kopplar upp flera e-postkonton i en e-postklient kan man enkelt flytta eller kopiera över e-post från ett konto till det andra.