Till innehåll på sidan

Priser

Debiteringsmodeller och priser

KTH:s Programbibliotek finansieras till mindre del via den gemensamma IT-budgeten. Huvudfinansieringen utgörs av de andelar som skolorna betalar för sin programvaruanvändning.

Läs mer om att beställa programvara

Debiteringen sker enligt fyra olika modeller:

  1. Månadsvis baserat på rapporterad programvaruanvändning
    (huvudmodellen som gäller för Maple, Mathacad, Mathematica m. fl.).
  2. Enligt särskilt förvaltningsbeslut efter inkommen leverantörsfaktura (Microsoft Campusavtal, Endnote, Matlab, Adobe Acrobat DC).
  3. Direkt i samband med tecknande av nytt avtal.

Modell 1

Debitering enligt modell 1 görs enligt en schabloniserad prislista som bygger på tre volymsteg. Här räknas antal användare som installerat programmet.

  • 1-2 användare
  • 3-49 användare
  • 50+ användare

Fördelen med denna modell är att den är förhållandevis enkel att tillämpa samtidigt som den är rättvis. Modellen ger möjlighet för enstaka användare på skolan att till låg kostnad använda programvaran.

Schablonmodellen:

Programvara 1-2 användare 3-49 användare 50+ användare
Comsol Multiphysics 36 000 kr/år 51 000 kr/år finns ej
LabView 3 000 kr/år 6 000 kr/år 10 000 kr/år
Maple 6 000 kr/år 10 000 kr/år 16 000 kr/år
Mathcad 3 000 kr/år 6 000 kr/år 10 000 kr/år
Mathematica 7 000 kr/år 14 000 kr/år 24 000 kr/år
SPSS 4 000 kr/år 8 000 kr/år 14 000 kr/år

Modell 2

Denna modell tillämpas för EndNote, Matlab och Adobe Acrobat DC Pro. KTHs kostnad är baserad på totalt antal heltidsanställda (FTE) hämtat från UKÄ . Därefter fördelas kostander per skola, avdelning och antal heltidsanställda på vaje avdelning.

Programvara Kostnad per heltidsårsarbetskraft (FTE)
Adobe DC Pro 100 kr/år
EndNote 40 kr/år
Matlab 800 kr/år

Microsoft

Denna modell tillämpas för Microsoft Campusavtalet där kostnadsfördelning sker per Educational Qualified Users (EQU) .

Avtal Kostnad per Educational Qualified User (EQU)
Microsoft Campus 600 kr/år

Modell 3

Nya avtal som tecknas i samverkan med intresserade skolor eller avdelningar måste finansieras fullt ut redan vid avtalstillfället. Principen är då att dessa enheter delar på kostnaden till de andelar som de kommer överens om. Denna modell är alltid mer kostnadseffektiv än att teckna avtal enbart för den egna skolan.

Modell 4

Dessa program samordnas centralt och säljs styckevis till skolorna. Beställning sker av en ansvarig som lägger beställning genom beställningsverktyget .

Programvara Kostnad per licens / år Länk till tillverkaren
Adobe CCE complete sviten 800 kr www.adobe.com
ANSYS Academic Research 8000 kr www.ansys.com
Grammarly 400 kr www.grammarly.com

Graphpad Prism

800 kr www.graphpad.com
LucidChart 120 kr www.lucidchart.com
LucidSpark 633 kr www.lucidspark.com
Microsoft Visual Studio Enterprise (Produktionslicens) 3500 kr www.microsoft.com
Microsoft Visual Studio Pro (Produktionslicens) 600 kr www.microsoft.com
OriginLab 800 kr www.originlab.com
OriginLab Pro 1000 kr www.originlab.com
Slack 300 kr www.slack.com
TechSmith Camtasia 600 kr www.techsmith.com
TechSmith Snagit 300 kr www.techsmith.com

Övriga program och licenser

Beställning av andra program och licenser som inte ingår i KTHs mjukvaruprotfölj  sker genom beställningsformulär .

Mer information om beställning avprogramvara hittar du på länken:

Läs mer om att beställa programvara

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-31