Till innehåll på sidan

Inrättande av kurs på forskarnivå

Det här är processen av hanteringen av kurs på forskarnivå. Den vänder sig till dig som är Fakultet och administration

Uppdaterad: 2022‐04‐07
Processägare: Personalstaben
Aktörer i processen: Skolchef, FA – Forskarutbildningsansvarig vid skolan
FoU admin. ‐ Forskarutbildningsadministratör vid institution
Kursansvarig – Kursansvarig för aktuell kurs vid institution
DA – Doktorsprogramansvarig för aktuell forskarutbildning
GVS/Ladok ‐ Ladokhandläggare på GVS

Tidsperiod:  Ansökan kan lämnas in löpande under året för beslut.

Processbeskrivning 

Säkerställ studentinflytande under beredningsarbetet, innan inrättande av kursen.

  1. Kursansvarig fyller i mall (beslut + bilaga) på svenska.
  2. Kursansvarig skickar ifylld mall till DA för granskning.
  3. DA skickar denna till FoU admin för diarieföring.
  4. FoU admin skickar till FA/vice FA för översyn/godkännande.
  5. FA/vice FA godkänner och skickar tillbaka till FoU admin.
  6. FoU admin skickar beslut till skolchef för e-signering.
  7. FoU admin skickar till GVS/Ladok för inrättande av kurs och registrering.
  8. Kursansvarig får kopia när allt är klart i Ladok och KOPPS.
  9. Ärendet avslutas i diariet/W3D3.
Inrättande av kurs på forskarnivå
Inrättande av doktorsprogram
Disputation
Byte eller tillägg av handledare