Till innehåll på sidan

Skolchefsråd

Rådet behandlar skolspecifika frågor, bland annat övergripande verksamhets- och arbetsgivarfrågor. Skolchefsrådet leds av rektor och består av rektor, prorektor, universitetsdirektör och skolchefer. Rektor beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid skolchefsråd. Skolchefsrådet sammanträder varannan vecka.

Mötestider och kontakt

För mötestider, se skolchefsrådets kalender .

För övrig information, kontakta skolchefsrådets sekreterare Anna Aminoff och Maria Ehnhage vid ledningskansliet, gemensamt verksamhetsstöd, via: skolchefsradet@kth.se. 

Sammansättning

Rektor

Prorektor 

Foto på prorektor Mikael Östling.

Mikael Östling
prorektor

  • ansvarar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur
  • rektors ställföreträdare.

E-post: prorektor@kth.se

Universitetsdirektör 

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
universitetsdirektör

  • ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser
  • chef för det gemensamma verksamhetsstödet.

 E-post: kerjac@kth.se

Universitetsdirektörens blogg

Skolchef för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Muriel Beser Hugosson
Muriel Beser Hugosson
professor, skolchef 087906842

ABE:s webbsidor

Skolchef för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sonja Berlijn
Sonja Berlijn
professor , skolchef 087904305

EECS webbsidor

Skolchef för Industriell teknik och management (ITM)

Pär Jönsson
Pär Jönsson
professor, skolchef 087908375

ITM:s webbsidor

Skolchef för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Mikael Lindström
Mikael Lindström
professor, skolchef 087908101

CBH:s webbsidor

Skolchef för Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor

Innehållsansvarig:Maria Ehnhage
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-25