Europeisk stadga för forskare

KTH har beslutat att implementera EU:s stadga för forskare, EU Charter & Code, som utgörs av allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter, en grundläggande och gemensam kvalitetsram som syftar till att stärka forskningen i Europa.

För att leda detta arbete framåt har en projektledare anställts vid Gemensamt verksamhetsstöd med placering på Research Support Office med uppdrag att ansvara för KTH:s ansökan. Förberedelsearbetet beräknas pågå fram till hösten 2020 och efter följer en obligatorisk implementeringsprocess.

EU:s stadga för forskare har tagits fram på initiativ av Europeiska rådet som vill stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken. Idag är 490 europeiska lärosäten anslutna till EU Charter & Code och över 1100 förbereder en anslutning. För KTH innebär detta att man arbetar mot de mål som uttrycks i KTH:s strategiska styrdokument avseende ökad internationalisering och kvalitetssäkring.  

Stadgan och fördelar med en anslutning

Stadgan, som till stora delar sammanfaller med svensk lagstiftning, utgår från internationella riktlinjer såsom ESG:s (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) principer för kvalitetssäkring och The European Code of Conduct for Research Integrity – samma riktlinjer som UKÄ utgår ifrån i utvecklingen av sitt kvalitetssäkringssystem. EU Charter & Code beaktar det individuella lärosätets autonomi med avseende på utformning av det egna kvalitetssystemet samt uppsatta mål och ambitioner.

EU Charter & Code utgör en del av EU:s ramprogram Horizon 2020 – The Framework Programme for research and Innovation, och en anslutning ses som en klar fördel i en hårdnande konkurrens om EU:s stöd och för olika former av samarbeten. KTH vill med detta visa proaktivitet och en närvaro och deltagande i en europeisk utveckling.

Implementeringsprocessen

Implementeringen följer en obligatorisk process, utarbetad av kommissionen, som ska hjälpa det enskilda lärosätet att implementera stadgan. Processen inleds med en ansökan till EU-kommissionen som omfattar en analys av KTH:s verksamhet i förhållande till stadgans riktlinjer, en handlingsplan för implementeringen och en processbeskrivning. Efter godkänd ansökan vidtar ett implementeringsarbete där stadgans principer ska integreras långsiktigt i KTH:s eget kvalitetsarbete och egna verksamhet. Projektledaren kommer att leda arbetet fram till sammanställd och inlämnad ansökan i samråd med olika arbetsgrupper.

Kontakt: Charlotta Fransén, projektledare Research Support Office cfransen@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Charlotta Fransén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-27