Miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH:s skolor och GVS

Här hittar du länkar till skolornas och GVS:s egna sidor om miljö- och hållbarhetsarbete i den egna verksamheten. Där beskrivs de lokala miljörganisationerna, miljömål och lokala rutiner. Arbetet på skolorna och GVS drivs centralt av KTH Sustainability Office tillsammans med lokala ledningen. Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen upprättar skolor och GVS mål och handlingsprogram. Lokala rutiner finns inom de områdena med behov av detaljstyrning.

OMORGAnISATION

Omorganisationen av KTH:s miljöledningssystemet

Omorganisationen av miljöledningsystemet kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen.

Omläggningen inom miljöledningssytemet är pågående. Uppdateringar kommer löpande under våren 2019.

Vid frågor kontakta: kth-miljo@kth.se

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-14