Till innehåll på sidan

Miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH:s skolor och GVS

Här hittar du länkar till skolornas och GVS:s egna sidor om miljö- och hållbarhetsarbete i den egna verksamheten. Där beskrivs de lokala miljöorganisationerna, miljömål och lokala rutiner. Arbetet på skolorna och GVS drivs centralt av KTH Sustainability Office tillsammans med lokala ledningen. Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen upprättar skolor och GVS mål och handlingsprogram. Lokala rutiner finns inom de områdena med behov av detaljstyrning.

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-14