Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om KTH:s styrdokument

På dessa webbsidor publiceras KTH:s styrdokument. Här finns också länkar till styrdokument som gäller inom respektive skolorganisation och inom SciLifeLab.

KTH:s styrdokument

Vid KTH finns olika typer av styrdokument. Styrdokumenten kategoriseras som mål, planer eller regler. Ramverket för KTH:s styrdokument finns i riktlinje om föreskrifter och andra styrdokument ( klicka här för att öppna riktlinjen i pdf ). Riktlinjen fastställer vilka styrdokumentstyper som får förekomma, vem som beslutar, hur föreskrifter och andra styrdokument tillkännages och ses över. Till riktlinjen finns en handläggningsordning som närmare reglerar hur föreskrifter och andra styrdokument tas fram, ändras, ses över och upphävs ( klicka här för att öppna handläggningsordningen i pdf ).

Verksamhetsstöd

Ledningskansliet har till uppgift att stödja och samordna universitetets arbete med föreskrifter och andra styrdokument, att genomföra juridisk granskning av styrdokument och att medverka i övrigt till kvalitetssäkringen av styrdokument. Inom ledningskansliet samordnas arbetet genom styrdokumentsfunktionen som kontaktas genom funktionsmailadressen styrdokument@kth.se .

Styrdokumentsfunktionen tillhandahåller mallar för styrdokument som ska användas.

Händelselogg

Nedan finns en händelselogg med information om nya, ändrade och upphävda styrdokument. Klickar du på styrdokumentets namn kommer du till den webbsida där styrdokumentet finns publicerad (tillsammans med andra styrdokument). Loggen täcker kalenderåren 2022-2024.

Logg med information om nya, ändrade och upphävda styrdokument
Gäller från och med Status Styrdokumentets namn
2024-07-01 Ändrad Handläggningsordning för arbete med föreskrifter och andra styrdokument (V-2024-0464)
2024-07-01 Ändrad Riktlinje om föreskrifter och andra styrdokument (V-2024-0463)
2024-07-01 Upphört Anvisning om hantering av förteckning över studenter (V-2024-0495)
2024-07-01 Upphört  Rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte (V-2024-0506)
2024-04-14 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (V-2024-0221)
2024-03-31 Upphört Riktlinje om val av de sju ledamöter till fakultetsrådet som representerar lärare och forskare (V-2023-0735)
2024-03-31 Upphört Riktlinje om val av lärarledamöter till skolans fakultetsnämnd (V-2023-0735)
2024-03-15 Ändrad Handläggningsordning för KTH:s priser och utmärkelser  (V-2024-0222)
2024-02-07 Ny Fakultetsrådets organisation  (V-2024-0080)
2024-02-06 Ändrad Delegationsordning för KTH  (V-2024-0044)
2024-01-01 Ny Riktlinje om kvalitetssäkring inom utbildning  (V-2023-0867)
2024-01-01 Ändrad Antagningsordning  (V-2023-0724)
2024-01-01 Ny KTH:s resursfördelning 2024 (V-2023-0881)
2024-01-01 Ändrad Riktlinje om utbildningens organisation (V-2023-0823)
2024-01-01 Ändrad Delegationsordning för KTH (V-2023-0822)
2024-01-01 Ändrad Arbetsordning vid KTH (V-2023-0669)
2024-01-01 Ny Vision och övergripande mål  (V-2023-0668).
2023-12-01 Ändrad Riktlinje om uppsägning av arbetstagare som uppnår den ålder då rätten att kvarstå i anställning upphör enligt 32 a § LAS (V-2023-0621)
2023-12-01 Ny Riktlinje om återanställning efter fyllda 69 år  (V-2023-0705)
2023-11-01 Ny Handläggningsordning för ärende om indragning av handledning och andra resurser (V-2023-0677)
2023-11-01 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (V-2023-0678)
2023-10-16 Ändrad Riktlinje om val av de sju ledamöter till fakultetsrådet som representerar lärare och forskare (V-2023-0735)
2023-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH:s anknutna stiftelser  (V-2023-0667)
2023-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser  (V-2023-0666)
2023-10-01 Ny Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2024/2025  (V-2023-0606)
2023-09-12 Ny Riktlinje om val av de sju ledamöter till fakultetsrådet som representerar lärare och forskare  (V-2023-0628)
2023-09-12 Ny Riktlinje om val av lärarledamöter till skolans fakultetsnämnd  (V-2023-0627)
2023-09-07 Upphävd Anvisning om regelbunden granskning av utbildning vid KTH (V-2018-0730)
2023-08-29 Ändrad Riktlinje om skriftlig examination i sal  (V-2023-0600)
2023-08-29 Upphävd Riktlinje om kvalitetssäkring av utbildning (V-2018-0714)
2023-07-01 Upphävd Riktlinje för mottagande av donationer (V-2023-0416)
2023-07-01 Ändrad Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH  (V-2023-0484)
2023-07-01 Ny Riktlinje om skriftlig examination i sal  (V-2023-0492)
2023-07-01 Upphävd Anvisning om tentamensregler vid KTH (V-2018-0203)
2023-07-01 Ändrad Anställningsordning vid KTH  (V-2023-0426)
2023-07-01 Ändrad Riktlinje till anställningsordning vid KTH  (V-2023-0428)
2023-07-01 Ändrad Delegationsordning för KTH  (V-2023-0483)
2023-07-01 Ny Handläggningsordning för hantering av donationer och sponsring  (V-2023-0395)
2023-07-01 Ändrad Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning)  (V-2023-0440)
2023-06-19 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2023-0458)
2023-06-14 Upphävd Riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på grundnivå och avancerad nivå med gemensam utbildningsplan (V-2023-0450)
2023-05-29 Ändrad Handläggningsordning för KTH:s priser och utmärkelser  (V-2023-0422)
2023-05-15 Ändrad Delegationsordning avseende KTH:s anknutna stiftelser  (V-2023-0402)
2023-05-01 Ny Universitetsgemensam rutin för KTH:s närvaro i webbaserade kanaler (KTH:s webbregler)  (V-2022-0138)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje för KTH:s närvaro i sociala medier (V-2022-0137)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje för upprättande och drift av KTH:s internettjänster med användargenererat innehåll (V-2022-0137)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje för KTH:s officiella webbpublicering (V-2022-0137)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje - KTH:s regler för spridning av information via www (V-2022-0137)
2023-04-01 Ändrad Riktlinje om möten och resor  (V-2023-0236)
2023-03-24 Ändrad Anställningsordning vid KTH  (V-2023-0185)
2023-03-24 Ändrad Riktlinje till anställningsordningen  (V-2023-0186)
2023-03-24 Ändrad Delegationsordning för KTH  (V-2023-0244)
2023-03-24 Ny Universitetsgemensam rutin för utrangering av stöldbegärlig IT-utrustning, AV-utrustning och mobiler  (V-2023-0226)
2023-02-17 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2023-0091)
2023-01-26 Ändrad Strategi för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke  (V-2023-0048)
2023-01-23 Ändrad Handläggningsordning för arbete med forskningsavtal  (V-2023-0020)
2023-01-01 Ny Verksamhetsplan för KTH 2023–2025  (V-2022-0649)
2023-01-01 Ny Verksamhetsplan för verksamhetsstödet åren 2023–2025  (V-2022-0773)
2023-01-01 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2022-0653)
2023-01-01 Ändrad Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH  (V-2022-0780)
2023-01-01 Ny Delegationsordning för KTH  (V-2022-0779)
2023-01-01 Upphävd Delegationsordning vid KTH (V-2019-0627, V-2021-0483, V-2022-0399)
2023-01-01 Upphävd Delegationsordning avseende forskningsavtal (V-2022-0398)
2023-01-01 Upphävd Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter (V-2021-0483, V-2022-0023 och V-2022-0207)
2023-01-01 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2022-0691)
2022-12-08 Ändrad Riktlinje om hantering av anmälningsavgifter och studieavgifter  (V-2022-0734)
2022-12-01 Ändrad Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH  (V-2022-0650)
2022-12-01 Ny Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023—2027  (V-2022-0710)
2022-12-01 Ny Riktlinje om bisysslor  (V-2022-0669)
2022-12-01 Upphävd Riktlinje för bisyssla vid KTH (V-2020-0189).
2022-11-08 Ändrad Delegationsordning avseende KTHs anknutna stiftelser  (V-2022-0635)
2022-10-25 Ny Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan som utses av lärarna  (V-2022-0552)
2022-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH:s anknutna stiftelser  (V-2022-0572)
2022-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser  (V-2022-0571)
2022-10-01 Ny Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2023/2024  (V-2022-0577)
2022-07-17 Ny Handläggningsordning för inkomna rapporter om missförhållanden i enlighet med lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden  (V-2022-0445)
2022-07-01 Ny Delegationsordning avseende forskningsavtal  (V-2022-0398)
2022-07-01 Ändrad Delegationsordning vid KTH  (V-2022-0399)
2022-07-01 Ny Handläggningsordning för arbete med forskningsavtal  (V-2022-0400)
2022-07-01 Upphävd Delegation från vicerektor för forskning avseende forskningsavtal (V-2022-0399)
2022-06-17 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2022-0397)
2022-05-25 Ny Handläggningsordning för mottagande av forskare inom Scholars at Risk  (V-2022-0343)
2022-04-13 Upphävd Fakultetsrådets anvisning om centralt finansierad sabbatsperiod för lärare (V-2022-0241)
2022-04-01 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (V-2022-0202)
2022-04-01 Upphävd Anvisning om inrättande av forskarskola (V-2016-0278)
2022-04-01 Upphävd Övergångsbestämmelser avseende studier på forskarnivå för doktorander som är inskrivna före 2011-02-01 (V-2010-0672)
2022-04-01 Upphävd Riktlinje om gemensam handledning av doktorand med annat lärosäte – Cotutelle (V-2019-0604)
2022-04-01 Upphävd Riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på forskarnivå med gemensam utbildningsplan (V-2018-0737)
2022-04-01 Ny Riktlinje om hantering av centrum inom forskning  (V-2022-0046)
2022-04-01 Upphävd Anvisning om centra vid KTH (VF-2009-0072)
2022-03-23 Ändrad Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2022-0207)
2022-03-01 Ny Riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram  (V-2022-0084)
2022-03-01 Ändrad Anställningsordning vid KTH  (V-2022-0053)
2022-03-01 Upphävd Riktlinje om process vid förändring av programutbud på grundnivå och avancerad nivå (V-2018-0412)
2022-02-08 Ny

Strategi för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke (V-2022-0664)

2022-02-01 Ändrad Rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte  (V-2022-0042)
2022-01-28 Ändrad Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2022-0023)
2022-01-26 Upphävd Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå (V-2022-0010)
2022-01-01 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2021-0742)

2022-01-01

Ny Verksamhetsplan för KTH:s gemensamma verksamhetsstöd  (V-2021-0886)
2022-01-01 Ny Verksamhetsplan för KTH år 2022  (V-2021-0802)