Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 11

 • ”Satsar på enhetscheferna”

  Fortsätt satsa på enhetschefernas ledarskap, förbättra intranätet och utveckla mötesaktiviteterna. På ITM-skolan gav enkäten om internkommunikation ett kvitto på att arbetet är på väg åt rätt håll.

 • ITM-skolan satsar på ledarskap

  Att utveckla ledarskapet på alla nivåer ser ledningen för ITM-skolan som ett sätt att möta stressen bland medarbetarna och därigenom förbättra arbetsmiljön. – När man har så här engagerade medarbetare är det bra om det finns en chef som ser det, säger Karin Kroon, personalansvarig på ITM-skolan.

 • ”Garantera studenterna bra mattelärare”

  Matteundervisningen har tagit flera steg framåt senaste året. Men fortfarande saknas några viktiga delar. Exempelvis en kvalitetssäkring av den pedagogiska kompetensen hos mattelärare i årkurs 1. Det menar fyra utbildningsansvariga på ITM-skolan.

 • "Svårt skapa informella ytor på digitala konferenser"

  Digitala akademiska konferenser har svårt att få till arenor för nätverkande och idéutbyten. Arnold Pears på Lärande delar med sig av sin erfarenhet av konferenser online.

 • ITM:s ledningsblogg med Pär Jönsson

  Bergsskolan firar 200 år med konferens. Vice skolchef Pär Jönsson slår ett slag för denna jubileumskonferens i juni, som arrangeras av Institutionen för materialvetenskap tillsammans med KTH:s materialplattform. Anmäl dig och läs mer om eventet i Pärs blogginlägg.

 • Administration av EU‐projekt

  Det här är en processbeskrivning för hur FP7 EU‐projekt inom forskning (partnerskap) ska administreras på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är projektledare eller administratör.

 • Tillgängligt webbinnehåll på ITM

  Först kom GDPR, nu kommer Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Den berör varenda kotte som har en profilsida på KTH. Är du dessutom lärare, studievägledare eller chef finns det fler saker som du behöver känna till.

 • Webbredaktörer på ITM

  Skolans externa webbsida sköts av kommunikationsstaben, främst av skolans utsedda webbansvarige. Varje institution och centrum har också sin egna webbplats som editeras av redaktörer ute i verksamheten.

 • Din profilsida och personallistor

  Profilsidorna är bland KTH:s mest besökta sidor. Profilsidan är din plats att beskriva dig själv och ditt arbete, både för utomstående och för anställda på KTH. Profilsidan är även kopplad till personallistan för din enhet, så att utomstående enkelt kan hitta dig.

 • ITM definierar ”digital spetskompetens” åt regeringen

  Bristen på digitala specialister hämmar innovation och tillväxt i Sverige, konstaterar OECD. Behovet är stort och förväntas öka under de kommande åren när digitaliseringen och ny teknik utvecklas. KTH och forskare från ITM är med i arbetet att möta behovet.

 • Skyddsombud på ITM-skolan

  Skyddsombudet har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön. De företräder arbetstagarna, verkar för en god arbetsmiljö och påpekar brister i arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08